Banner schriftelijke vragen takenpakket gemeente
02 juni 2022

CDA Hoogeveen is bezorgd over takenpakket gemeente

De fractie van het CDA heeft bij monde van raadslid Femke Koekoek schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De partij wil weten welk werk in het gemeentehuis is blijven liggen door de bestrijding van Corona en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

De coronacrisis ligt grotendeels achter ons, deze crisis heeft veel van de samenleving gevraagd en gemeenten veel extra werk bezorgd in de vorm van coronasteun en de handhaving van coronamaatregelen. Inmiddels zorgt de oorlog in Oekraïne voor nieuwe uitdagingen voor de samenleving en nieuw werk voor gemeenten. In rap tempo wordt door zowel inwoners als de gemeente gezorgd voor huisvesting en allerlei vormen van hulp.

Het CDA zegt de inzet voor de bestrijding van Corona en de opvang van vluchtelingen te steunen. Maar zich na tweeënhalf jaar crisis de vraag te stellen wat er in die tijd is gebeurd met de vele andere werkzaamheden die de gemeente normaal uitvoert. Femke Koekoek: ‘Hoe belangrijk deze inzet ook is, ook onze andere werkzaamheden deden en doen we niet voor niets. Onze dienstverlening, onze uitvoerende werkzaamheden en de ontwikkeling van beleid zijn niet bedoeld voor politici of ambtenaren, maar voor onze inwoners. De werkzaamheden van onze gemeentelijke organisatie helpen van onze gemeente de mooiste gemeente te maken om in te wonen, werken en verblijven. Wij vragen ons af hoe het daar nu mee staat en bovendien: of de raad nog wel iets te zeggen heeft over welke keuzes worden gemaakt als de grenzen van geld en tijd in zicht komen.’    

Koekoek heeft het college daarom de volgende vragen gesteld:

  1. Kan het college aangeven welke werkzaamheden niet of gefaseerd tot uitvoering zijn gebracht vanwege de coronacrisis? Kan hierbij aangegeven worden op welke termijn ze alsnog opgepakt gaan worden?
  2. Heeft het college de opvang van Oekraïense vluchtelingen als crisis bestempeld? En zo ja, op basis van welke criteria bent u tot die conclusie gekomen?
  3. Kan het college aangeven welke werkzaamheden niet of gefaseerd tot uitvoering worden gebracht door de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen? Welke afwegingen zijn hiervoor leidend geweest voor het college?
  4. Is het college met de fractie van het CDA van mening dat een dergelijke afweging en keuzes een maatschappelijke impact hebben en derhalve om politieke keuzes vragen die des raads zijn?
  5. In hoeverre is de dienstverlening aan onze inwoners door de bovengenoemde crises (verder) onder druk komen te staan? Wat heeft u als college gedaan om de dienstverlening op peil te houden?
  6. De Vereniging van Raadsleden heeft onlangs gesteld dat de gemeenteraad vaker en sneller betrokken dient te worden bij crisisopvang. lees hier  Dit is ook bepleit door de Raad voor het Openbaar bestuur in het advies “Van crisis naar opgave”. Op welke wijze gaat u als college vorm en inhoud geven aan deze bovengenoemde uitspraken en adviezen?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.