24 januari 2020

CDA Hoogeveen: kritisch over financiële positie Hoogeveen

CDA Hoogeveen stelt kritische vragen over financiële positie Hoogeveen
Er zijn bij het CDA grote zorgen over de financiële huishouding van de gemeente. Ondanks alle bezuinigingsplannen wordt veel meer (zelfs 5 miljoen) uitgegeven dan dat er binnenkomt. En dat al voor het derde jaar achter elkaar. De spaarrekening is dus leeg. Er is geen zicht op structurele verbetering zo werd deze avond duidelijk. Het College maant Den Haag dat iets moet gebeuren, echter er volgt nauwelijks beweging uit die richting. Inmiddels heeft ook de Provincie in een brief aan het College gedeeld de financiële positie van Hoogeveen op de voet te volgen.  
Voor CDA is het tijd om in te grijpen. En vroeg zich af of de urgentie in woord en daad voldoende onder ogen wordt gezien en stelde daarom wethouder Jacob van der Heide enkele kritische vragen.Er werd aan de wethouder gevraagd hoe deze aankijkt tegen de waarschuwing die de Provincie ons geeft. Een waarschuwing inzake de ambities en de ‘specifieke aandacht’ die gevraagd wordt voor het weerstandsvermogen van Hoogeveen. Hoe gaan we voorkomen dat Hoogeveen niet onder preventief toezicht komt van de Provincie? De waarschuwing is duidelijk. Een discussie over het weerstandsvermogen wil de wethouder parkeren tot een geplande strategische conferentie in maart van dit jaar. In de financiële monitor van november 2019, uitgevoerd in opdracht van het College en de Raad wordt een zestal maatregelen genoemd, echter of ze voldoende gaan werken vraagt het CDA zich af. Erik-Jan Kreuze, fractievoorzitter van deze partij, vraagt of een plan B in ontwikkeling is voor het geval meer tegenvallers elkaar blijven opvolgen. ‘Er gaat gewerkt worden aan een plan B’, aldus de wethouder. College wil dit nadrukkelijk samen met de Raad doen. Het gaat over het nemen van lastige besluiten en het maken van gedragen voorstellen met als doel de gemeente weer financieel gezond te maken. Ook al doen ze pijn in de samenleving. Op de vraag van Kreuze wat aanvullende beheersmaatregelen precies zijn, of dat vacaturestop, inhuurstop en (her-) investeringsstops zijn antwoordde de wethouder dat hij daarop terug moest komen. CDA blijft dit kritisch volgen, Hoogeveen financieel onder water moet worden voorkomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.