09 februari 2022

CDA Hoogeveen niet blij met trottoirs Noordscheschut na aanleg glasvezel

PERSBERICHT CDA HOOGEVEEN – CDA Hoogeveen is niet blij met trottoirs Noordscheschut na aanleg glasvezel

7 februari 2022

CDA Hoogeveen is niet blij met trottoirs Noordscheschut na aanleg glasvezel

Eind januari is de eerste schop in de grond gedaan voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in de dorpen eén linten van Hoogeveen. Wethouder Jan Zwiers deed dit samen met Eddy Veenstra, directeur RENDO en Bert Vos, directeur joint venture RENDO Fiber bv. De aannemer Van Gelder Telecom is volop bezig met het bezoeken van de woningen in het gebied. Zij overleggen met de inwoners waar het glasvezelkastje in de woning geplaatst mag worden.

“De aanleg van glasvezel is een hele mooie ontwikkeling voor Noordscheschut. Snel internet maakt thuiswerken aantrekkelijker. Ook voor recreatief gebruik is snel internet prettig.” aldus raadslid Aaf-Tineke Bisschop, zelf ook woonachtig in Noordscheschut

Voor deze werkzaamheden moet het trottoir opengebroken worden en vervolgens weer teruggelegd worden. Bisschop is teleurgesteld over de kwaliteit van het straatwerk bij deze werkzaamheden. Mogelijk levert dit zelfs gevaarlijke situaties op. Bisschop: “Tegels worden ongelijk en met grote naden teruggelegd. Ook worden tegels in gebroken staat teruggelegd. De werkzaamheden zijn nu nog maar in een klein deel van het dorp gedaan, dat belooft niet veel goeds voor de rest van het dorp.”

CDA Hoogeveen heeft daarom de onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college.

1.Bent u het met ons eens dat de kwaliteit van de trottoirs in Noordscheschut er niet op achteruit mag gaan door de werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel?

2. Zo ja, wat gaat u eraan doen om de kwaliteit van de trottoirs in Noordscheschut te waarborgen?

3. Zo nee, waarom niet?

4. Bent u het met ons eens dat de gemeente ervoor moet zorgen dat wat goed is in onze gemeente ook goed moet blijven?

5. Zo ja, wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen dat het straatwerk ook elders in de gemeente Hoogeveen na werkzaamheden netjes wordt gedaan?
 

Noot voor de redactie:

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met

Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra (raadslid): 06 83710827

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.