10 januari 2022

CDA Hoogeveen start online campagne

CDA Hoogeveen start met online campagne

Wilt u de volgende keer ook meedoen? meld u aan op info@cdahoogeveen.nl. #partijvandesamenleving CDA Hoogeveen

Op vrijdag 7 januari 2022 was de try-out van 'Studio CDA Hoogeveen'. Met behulp van online vergadermiddelen was de start van de online campagne van CDA Hoogeveen, partij van de Samenleving. Lijsttrekker Annette Jansen hield een 'Nieuwjaars speech', ging in op 'zo veel waar Hoogeveen trots op mag zijn' en vervolgens werden de CDA-speerpunten voor de komende maanden behandeld door Annette Jansen, Erik-Jan Kreuze en Bert Otten.

Annette Jansen ging ook dieper in op de 'partij van de samenleving'. Zij gaf aan dat het echt de tijd is dat overheid en bedrijfsleven zich bewust zijn van de derde kracht in onze land: de samenleving. In Hoogeveen alleen al zijn zeker 100 burgerinitiatieven, coöperaties en vrijwilligersorganisaties te vinden die dat krachtige middenveld van de samenleving vormen. CDA heeft (landelijk en in Hoogeveen) ingezien dat we ook te veel aan de markt kunnen overlaten en dat het vaak krachtiger is als het NIET aan de overheid wordt overgelaten. Burgers bundelen lokaal hun krachten en brengen erg mooie dingen tot stand.

Vanaf 28 januari kan iedereen die belangstelling heeft voor CDA standpunten (u hoeft geen lid te zijn of ook niet aan te geven op wie u wilt stemmen) deelnemen aan deze online bijeenkomsten. In de weken tot aan de verkiezingen zijn er op verschillende vrijdagnamiddagen 'uitzendingen' vanuit 'studio CDA Hoogeveen'. Met daarbij sprekers over diverse onderwerpen, maar ook ruimte om mee te praten, vragen te stellen of suggesties te doen. Zo staat op 11 februari 2022 bij CDA Hoogeveen Chris van Dam als gast in 'studio CDA Hoogeveen' geboekt. Chris van Dam is bekend geworden als man van normen en waarden, recht en rechtvaardigheid en zeker ook van zijn rol als voorzitter van de toeslagencommissie. We zullen dan spreken over 'waardenvol nieuw (lokaal) bestuur' en zeker ook stilstaan bij het sociaal beleid en specifiek het toeslagendrama. En vooral gericht zijn op wat we daarvan kunnen leren.

U kunt zich aanmelden via info@cdahoogeveen.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.