08 september 2022

CDA Hoogeveen stelt mondelinge vragen over stijgende energieprijzen en inflatie.

Tijdens de behandeling van de kaderbrief spraken wij als fractie van het CDA over het spook van inflatie dat door Europa en ook door Nederland waait. Het wordt steeds concreter wat dat betekent en wij maken ons als CDA daar grote zorgen over.

Afgelopen week bereikte ons via de NOS het bericht dat mensen in de schuldhulp door een hoge energierekening extra in de problemen kunnen komen. Het is al problematisch als er mensen in de schuldhulpverlening terechtkomen en maar een beetje leefgeld hebben. Dan komt de inflatie zeer zeker niet gelegen, en een hogere energierekening al helemaal niet. Het blijkt dat dit in veel situaties als gevolg heeft dat mensen niet meer aan de afspraken van het schuldhulpverleningstraject kunnen voldoen.

Inmiddels heeft de brancheverenging van schuldhulpverleners aan de bel getrokken. Zij zien vooral dit jaar problemen ontstaan nu de koopkrachtsteun voorlopig nog uitblijft en pas in 2023 zal zorgen voor financiële verlichting. Dat laatste heeft ook effect voor de middeninkomens.

Tot slot, deze week bleek ook dat de hoogste inflatie ooit werd gemeten, 12 % in augustus.

Kortom, alle reden om vragen te stellen hoe dit uitpakt voor Hoogeveen.

 

  1. Herkent het college dat een hoge energierekening kan leiden tot problemen in de schuldsanering? Heeft het college inzicht in de mogelijke omvang van het probleem in Hoogeveen? Om hoeveel huishoudens zou het kunnen gaan?
  2. Bent u bereid om zowel met de GKB als energiebedrijven om tafel te gaan en samen te werken aan oplossingen? Zo ja, kunt u daar vaart achter zetten, zodat in het 4e kwartaal oplossingen beschikbaar zijn? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u het met het CDA eens dat de middeninkomens ook op korte termijn ondersteuning nodig kunnen hebben door de hoge inflatie en het in bepaalde situaties niet haalbaar is dat de ondersteuning cq tegemoetkoming pas in 2023 toegepast wordt? Bent u bereid om vooruitlopend op de koopkrachtsteun al in 2022 passende maatregelen te nemen? Zo niet, waarom niet.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.