12 augustus 2022

CDA Hoogeveen stelt schriftelijke vragen over de energietoelage.

CDA Hoogeveen stelt schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de onduidelijkheid en de onnodige administratieve lasten bij het aanvragen van de energietoelage. Inwoners met een inkomen van 120% van het bijstandsniveau – de groep die in aanmerking komt voor de energietoelage – worden onder meer gevraagd om bij de gemeente bekende gegevens opnieuw aan te leveren. Dat is een doorn in het oog van het CDA dat besloot om de blauwe krokodil te belichten door schriftelijke vragen te stellen.

In de zomerperiode kreeg CDA Hoogeveen meerdere vragen over de energietoelage  een extra uitkering van 1.300 euro voor inwoners met een inkomen van 120% van het bijstandsniveau. Bij de aanvraag van deze uitkering worden inwoners gevraagd om gegevens aan te leveren, waaronder inkomensgegevens, de WOZ-waarde en het aantal inwonende kinderen, terwijl deze gegevens bekend zijn bij de gemeente. Verder bestaat er onduidelijkheid over de voorwaarden voor de energietoelage voor inwoners met een onregelmatig inkomen en inwoners die bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag ontvangen.

Voor CDA-raadslid Erik-Jan Kreuze is dit een onwenselijke situatie. Kreuze vertelt hierover: “Het aanvragen van de energietoelage heeft naar mijn idee veel weg van een blauwe krokodil oftewel administratieve overlast. Dat is niet in het voordeel van de samenleving. De samenleving is immers gebaat bij een dienstbare en betrouwbare overheid. Een overheid die duidelijk communiceert over de voorwaarden en niet om onnodige gegevens vraagt. Ik ga graag samen met mijn andere fractieleden het gesprek hierover aan met onze inwoners, wat in dit geval heeft geresulteerd in een aantal schriftelijke vragen van de CDA-fractie.”

De CDA-fractie vraagt het college naar de redenen waarom inwoners bij de gemeente bekende gegevens opnieuw moeten aanleveren, naar de voorwaarden van de energietoelage en naar het huidige verloop van de procedure: hoeveel inwoners met een AOW-, UWV-uitkering of laagbetaalde baan hebben inmiddels de toelage aangevraagd en is het college in staat om hen te bereiken? Tot slot vragen de christendemocraten om een toezegging van het college om te kijken naar een vermindering van onnodige administratieve lasten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.