27 juni 2017

CDA Hoogeveen vraagt onderzoek fietspad

CDA wil in samenwerking met gemeente De Wolden de mogelijkheden onderzoeken voor een veilige fiets-/voetverbinding tussen Nijstad en de Hoogeveenseweg.' Dat verzoek doet CDA Hoogeveen donderdagavond bij de behandeling van de gemeentelijke begroting .

Nijstad en de Hoogeveenseweg worden met elkaar verbonden door de Echtenseweg in gemeente Hoogeveen en de Spiekampenweg in De Wolden. Deze route wordt veel gebuikt door fietsers, hardlopers en wandelaars, maar die moeten de weg delen met auto's en landbouwverkeer. Het CDA wil graag dat er gekeken gaat worden of de situatie voor fietsers en voetgangers verbeterd kan worden en dient daarvoor een motie in.

Missende schakel
Een goede, veilige verbinding tussen Nijstad en de Hoogeveenseweg voegt echt iets toe, vindt CDA-raadslid Peter Koekoek. 'Niet alleen is deze verbinding belangrijk voor recreanten en ander verkeer tussen Echten, De Wolden en Nijstad. De verbinding maakt ook een 4 km lange wandelroute rond de surfplas compleet. Die route kan gebruikt worden door bewoners van de Erflanden, toekomstige bewoners van Nijstad Oost en bewoners en recreanten van Nijstad.' Bovendien is deze verbinding ook een missende schakel. 'Langs de Hoogeveenseweg ligt al wel een fietspad tussen Hoogeveen en Zuidwolde. Net als langs de Echtenseweg van Hoogeveen naar Echten. Het zou mooi zijn om deze driehoek af te maken,' aldus Koekoek

Een plan, twee gemeenten
Terwijl het CDA de motie in Hoogeveen deze week indient, heeft het CDA in De Wolden een soortgelijke motie vorige week al ingediend. Koekoek hoopt dat de beide raden zullen instemmen met de motie en dat de colleges vervolgens samen zullen kijken naar de mogelijkheden voor een betere verbinding. 'Aan een half pad hebben we niet veel. Voor de wandelroute rond de surfplas is De Wolden niet nodig, maar het zou mooier zijn om een plan te maken voor de hele verbinding tot aan de Hoogeveenseweg.'

27-06-2017

Peter Koekoek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.