30 september 2022

CDA maakt samen met buurtbewoners werk van verkeersveiligheid Wijsterseweg

Eerder dit jaar attendeerden buurtbewoners van de Wijsterseweg de CDA-fractie op een onveilige verkeerssituatie. Buurtbewoners ervaren dat veel weggebruikers van de Wijsterseweg erg hard rijden. De CDA-fractie besloot hier werk van te maken. De onveilige verkeerssituatie werd meermaals onder de aandacht gebracht bij wethouder Roelof Bisschop en ambtenaren. Met resultaat: op maandag 26 september hebben raadsleden Bert Otten en Aaf-Tineke Bisschop samen met buurtbewoners, de wethouder en ambtenaren de situatie ter plaatse bekeken. Er was daarbij speciaal aandacht voor de kruisingen Wijsterseweg/Secteweg, Wijsterseweg/Diepweg en Wijsterseweg/Oosterveld/Boerveld. De wethouder en ambtenaren hebben vervolgens de toezegging gedaan om uit te zoeken of er vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid subsidiemogelijkheden zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. Otten is hierover tevreden: “Voor nu is de toezegging van de wethouder een mooi resultaat. De fractie zal de vinger aan de pols blijven houden, zodat de verkeersveiligheid op de Wijsterseweg wordt verbeterd.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.