07 december 2021

CDA opent online platfom ‘Nieuw Sociaal Hoogeveen’

CDA opent online platfom ‘Nieuw Sociaal Hoogeveen’

De afgelopen maanden werkte de fractie van CDA Hoogeveen aan plannen voor de vernieuwing van het sociaal domein. Zo’n 43 ideeën werden opgetekend. Om deze toegankelijk te communiceren en om in contact te komen met veel ervaringsdeskundigen uit Hoogeveen of ver daar buiten is het platform ‘nieuwsociaalhoogeveen.nl’ gestart. Op vrijdag 3 december 2021 werd dit platform geopend door inspirator René Peters. Daarna volgde een goed debat met diverse belangstellenden. Daarmee wordt gestart met het in praktijk brengen van het gedachtengoed uit ‘Nieuw Sociaal Contract’.

De middag werd geopend door Hetty Bouius-Feijen en Erik-Jan Kreuze. Zij schreven de actiepunten in het ‘visie- en actiedocument’ ‘minimabeleid: actief, sociaal en rechtvaardig’. De actiepunten worden op het platform gelanceerd.

De hoofdspreker van deze middag was tweede kamerlid René Peters uit Oss. Als oud-wethouder uit Oss wist hij zijn visie te combineren met tientallen praktijkvoorbeelden.

CDA Hoogeveen wil met ‘Nieuw Sociaal Hoogeveen’ werken aan een actief, sociaal en rechtvaardig minimabeleid. Actief omdat het gericht blijft op werk en/of zinvolle tijdsbesteding. Sociaal omdat het gericht moet zijn op inkomenszekerheid en Rechtvaardig omdat als je niet wilt maar wel kunt meedoen je ook minder beloond krijgt. Graag wil CDA Hoogeveen met haar stuk ‘Nieuw Sociaal Hoogeveen’ met radicale vereenvoudigingen komen.

En CDA Hoogeveen heeft deze punten in verschillende hoofdstukken uitgewerkt en bij al die hoofdstukken diverse acties voorgesteld. Acties waar we graag met iedereen online over in debat gaan. Het concept rapport staat open voor discussie en is op te vragen via info@nieuwsociaalhoogeveen.nl

Lijsstrekker van CDA Hoogeveen Annette Jansen stelde voor om dit paspoort of manifest op te stellen met de gehele raad van Hoogeveen en dit als missiedocument gebruiken voor allen die werken aan minimabeleid met als doel te komen tot één missie en gezamenlijke uitgangspunten;

De CDA fractie roept tevens ‘Den Haag’ op om een eenvoudiger minimabeleid te ontwerpen. Zij pleiten voor een garantie-inkomen en inmiddels hebben ze gesprekken met gemeente Voorschoten over hun aanpak. Daarom zeggen we ‘gebruik de methode Voorschoten om te werken aan tegengaan van de armoedeval en start daarmee garantie-inkomen als pilot in Hoogeveen’. Kandidaat-raadslid Arnold van de Weerd (specialist sociaal beleid) riep op dit beleid te omarmen en CDA Hoogeveen gaf deze aanpak mee aan René  Peters;

Hoewel er veel sympathie bestond voor het overnemen van schulden (met hoge rentes tot 13%) door de gemeente, werd toch duidelijk dat er meer ingezet kan worden op diverse preventieve maatregelen. Het CDA plan zal hierop worden uitgebreid. Met preventie en schulden overnemen naar een lagere rente.

Om 18.00 werd deze inspirerende online bijeenkomst afgesloten en was er goede moed om de problemen in het sociaal domein verder aan te pakken voor een Nieuw Sociaal Hoogeveen.

Voor meer informatie of reacties/ideeën: www.nieuwsociaalhoogeveen.nl 

Het concept Rapport kan via info@nieuwsociaalhoogeveen.nl worden opgevraagd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.