18 oktober 2019

CDA-raadsfractie buigt zich over thuiszorg

De CDA fractie heeft donderdag 17 oktober een werkbezoek gebracht aan NNCZ, de Noord-Nederlandse Coƶperatie van Zorgorganisaties. We hebben gesproken over onder andere de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de HBO-V opleiding. Het was een boeiend bezoek waar veel informatie is uitgewisseld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.