03 november 2019

CDA staat alleen in strijd OZB-verhoging

CDA staat alleen in strijd OZB-verhoging

Een amendement van het CDA Hoogeveen om na 2020 geen indexering, naast de voorgestelde verhogingen, door te voeren op de Onroerende zaakbelasting (OZB) is in de Raadsvergadering van afgelopen donderdag verworpen. 

Met een verhoging van 11,5% wordt de OZB ongekend stevig verhoogd. Dit raakt de inwoners (nogmaals) direct in het besteedbaar inkomen. Over 2020 heeft CDA gezien dat college ook veel andere programma’s heeft aangesproken om een bijdrage aan financieel evenwicht voor Hoogeveen te leveren.

Peter Koekoek, raadslid CDA: “We hadden graag gezien dat de gebruikelijke indexering van de OZB van 1,5% hier bovenop (eerst over 2021 en 2022) op een 0-lijn werd gehouden, dit met een taakstelling voor de SWO.” Helaas kreeg het CDA geen steun van de andere partijen in dit voorstel en werd daarmee het voorstel deze verworpen. 

Motivatie: Het CDA Hoogeveen is tegen hoge woonlasten en voor een zuinige overheid. Zeker in tijden waarin inwoners hun koopkracht niet zien stijgen en ouderen hun koopkracht zelfs zien dalen. Ondanks economische voorspoed, kunnen we de rekening van overheidstekorten niet bij hen blijven neerleggen. Zelfs in tijden van crisis en reces is de OZB jaarlijks geïndexeerd. Toen het college vorig jaar hier bovenop de OZB nog verder wilde verhogen met een extra 5%, heeft het CDA met de ‘Motie Financieel evenwicht’ en de steun van ALLE andere partijen deze verhoging voor 2019 tegengehouden en het college opgeroepen eerst nog beter naar de uitgaven te kijken. Echter dIt jaar vraagt het college vervolgens om een OZB-verhoging van 10% plus de indexering van 1,5%. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.