11 maart 2018

CDA: 'Stembus-Taxi' rijdt weer!

STEMBUS-TAXI CDA IS WEER BESCHIKBAAR

Info: bel 06-2535 4901 of mail naar: info@samenthuisinhoogeveen.nl

CDA hoopt op hoge opkomst kiezers

CDA Hoogeveen hoopt op een hoge opkomst bij de komende verkiezingen en wijst kiezers daarom op een aantal initiatieven om de opkomst in Hoogeveen zo hoog mogelijk te krijgen. Stemmen is namelijk niet alleen een bijzonder voorrecht, maar ook meer dan ooit belangrijk. Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, woensdag 21 maart, kan bijvoorbeeld weer gebruik gemaakt worden van de stembustaxi van CDA Hoogeveen. Kiezers met welke politieke voorkeur dan ook zijn welkom. De partij wil met dit inmiddels jaren oude initiatief zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen om hun stem uit te brengen.

Het CDA laat weten er alles aan te willen doen om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te laten gaan. ‘Niet gaan stemmen is juist bij de gemeenteraadsverkiezingen vreselijk zonde,’ zegt lijsttrekker Erik Giethoorn, hij zal daarom zelf ook de stembustaxi besturen. ‘Juist op lokaal niveau zijn de lijntjes kort en is de invloed van de kiezer op de politiek groot. Bovendien moet de gemeente de komende jaren over belangrijke zaken beslissen, van zorg tot werk en duurzaamheid en heel veel er tussenin.’ De CDA-stembustaxi is speciaal bedoeld voor mensen die niet op eigen gelegenheid naar het stembureau kunnen gaan of er niet alleen naartoe willen of durven. Giethoorn: ‘Het zou erg jammer zijn als er stemmen, voor welke partij dan ook, verloren gaan puur omdat mensen geen kans zien om op eigen gelegenheid naar het stembureau te komen.’ Het CDA zorgt al sinds jaar en dag voor een stembustaxi en hoopt dit jaar weer veel mensen te kunnen helpen met deze voorziening.

Niet gebonden aan stembureau in eigen buurt

Om mensen nog meer te motiveren toch te gaan stemmen, wijst het CDA kiezers die weinig tijd hebben op een ander belangrijk punt. Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om bij elk willekeurig stembureau je stem uit te brengen. Je hoeft dus niet perse te stemmen in de buurt waar je woont, maar kunt bijvoorbeeld ook in de pauze van je werk of op weg naar de supermarkt naar het dichtstbijzijnde stembureau gaan, mits dat in gemeente Hoogeveen is. Dit maakt het makkelijker voor mensen om hun stem uit te brengen. Een overzicht van alle stembureaus staat achterop de kandidatenlijsten die vorige week bij iedereen thuis bezorgd zijn.

Machtigingen

Een derde manier om het voor mensen makkelijker te maken toch hun stem uit te brengen op 21 maart is de machtiging. Wanneer het voor mensen echt niet mogelijk is om zelf te gaan stemmen, kan een ander gemachtigd worden om die stem uit te brengen. In de praktijk blijkt dat over het invullen van de machtigingskaarten veel vragen zijn. Mensen die vragen hebben over de machtigingskaart of over andere zaken die met stemmen, de verkiezingen of de politiek te maken hebben, kunnen tijdens de openingstijden terecht in de CDA-winkel (donderdagochtend, vrijdagmiddag en zaterdag de hele dag), aan de Hoofdstraat 107 in Hoogeveen. Desgewenst kan ook iemand bij mensen thuis komen.

Voor meer informatie en het ‘boeken’ van de stembustaxi kan contact opgenomen worden met het CDA via 06 – 25354901 of info@samenthuisinhoogeveen.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.