16 juni 2021

CDA vindt kadernota realistisch en redelijk

CDA vindt kadernota realistisch en redelijk

Het CDA zal donderdag instemmen met de kadernota zoals die door het college aan de raad is voorgelegd. De kadernota geeft een positieve vooruitblik op de begroting voor 2022, die later dit jaar in de raad zal worden besproken. Het CDA kan zich helemaal vinden in de realistische en redelijke lijn die het college daarvoor voorstelt.

Na een tumultueuze zomer 2020, is het huidige zakencollege van vier wethouders nu 8 maanden aan de slag. CDA-fractievoorzitter Erik Jan Kreuze: “We zien de vruchten van hun aanpak en financieel zijn de eerste tekenen positief, ze leveren daarmee waarvoor we ze hebben aangenomen en daar zijn we blij mee.”

Positieve vooruitblik
In de kadernota geeft het college aan dat zij positieve verwachtingen heeft. Het lijkt erop dat de lege gemeentelijke spaarpot sneller gevuld wordt dan eerder verwacht en dat zonder nieuwe pijnlijke bezuinigingen of een verdere verhoging van de OZB. Daarbij is het voorlopige resultaat van 2020 nog slechts een klein verlies en lijkt de gemeente in 2021 zelfs 1 miljoen over te gaan houden.

Voorzieningen op peil houden
Volgens Kreuze moet de gemeente voorlopig geen nieuwe projecten starten, maar de uitgaven richten op het in stand houden van de voorzieningen die er nu in Hoogeveen zijn. Hij wijst er daarbij op dat er vanaf 2004 flink gespaard en vervolgens geïnvesteerd is in de gemeente. De gemeente heeft daardoor nu bijvoorbeeld een theater en zwembad, een Bentinckspark, kunstgrasvelden in alle dorpen, nette dorpscentra en wegen, nieuwe scholen en opgeknapte winkelcentra als de Grote Beer, Nije Nering en Wielewaal. Daar mag een gemeente met de omvang en de financiële middelen van Hoogeveen trots op zijn, het beperkte geld is de afgelopen jaren goed besteed.

Realistisch en redelijk
Het CDA vindt de voorgestelde lijn van het college realistisch en redelijk. Het is realistisch om geen nieuwe voorzieningen te blijven bouwen maar er nu voor te zorgen dat de gerealiseerde voorzieningen ook in stand blijven. En het is redelijk om van de samenleving geen nieuwe bezuinigingen of OZB-verhogingen te vragen om te kunnen blijven investeren in nieuwe voorzieningen, zoals sommige partijen in de raad voorstaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.