08 juni 2021

CDA tevreden met evenwichtige kadernota

CDA tevreden met evenwichtige kadernota

Afgelopen week gingen diverse raadsleden van Hoogeveen, voor eerst weer fysiek in de raadszaal,  met elkaar en met het college in debat over de kadernota. De kadernota is een document met kaders waarbinnen de begroting voor 2022 (en verder) moet worden opgesteld.  Voor het CDA deden raadsleden Erik Jan Kreuze en Kamiel Bertels namens de CDA-fractie de woordvoering.

Na een tumultueuze zomer 2020, is het huidige zakencollege nu 8 maanden aan de slag. Erik Jan Kreuze: “We zien de vruchten van hun aanpak en financieel zijn de eerste tekenen positief.” De CDA-fractie kan zich goed vinden in de concept kadernota en bracht geen wijzigingsvoorstellen in.

Positieve vooruitblik
In de concept kadernota en de toelichting daarbij, geeft het college aan dat zij positieve verwachtingen heeft. Het lijkt erop dat het spaartempo omhoog kan, zonder dat dit leidt tot nieuwe pijnlijke bezuinigingen én zonder dat de burger daar de rekening voor krijgt via verdere verhoging van de OZB. “Het CDA ziet dat het huidige college de nodige positieve ontwikkelingen gebruikt om Hoogeveen financieel in evenwicht te krijgen. Het voorlopige resultaat van 2020 is slechts een klein verlies. De financiële monitor van april 2021 geeft aan dat het gemeentelijke huishoudboekje 1 miljoen gaat overhouden.”

Naast de inrichting en werkprocessen van de gemeentelijke organisatie zelf, is er op dit moment ook in Hoogeveen volop aandacht voor de herinrichting van het sociaal domein en dan met name de Wmo en de jeugdzorg. Ook wordt de komende maanden onder meer gewerkt aan het oplossen van de huisvestigingsproblemen van de scholen in de gemeente. Het college heeft als hoofdtaak gesteld dat investeringen op dit moment vooral bedoeld moeten zijn om het hoge voorzieningenniveau dat we kennen in de gemeente Hoogeveen op peil te houden. Er is vanaf 2004 flink gespaard en vervolgens geïnvesteerd in Hoogeveen. “Naast de inmiddels vanzelfsprekende faciliteiten en voorzieningen in de gemeente, noemen we de Tamboer, het Bentinckspark, de kunstgrasvelden in alle dorpen, de verfraaiing van de Hoofdstraat en opknapbeurten van winkelcentra als Grote Beer, Nije Nering en Wielewaal. Hoogeveen heeft heel veel om trots op te zijn. Het college stelt voor om nu vooral te kiezen voor onderhoud en het in stand houden van bestaande voorzieningen. Voor CDA is dit de enige juiste keuze”, vult Kamiel Bertels aan.

Goed gesprek
CDA kijkt aan het einde van de discussie in de raad op 3 juni jl. rondom de kadernota, terug op een goed gesprek. Het college moest, bij monde van Karel Loohuis, constateren dat de kadernota geen grote wijzigingen tegemoet kon zien bij de besluitvorming op 17 juni 2021.  Daarmee kan de raad deze kadernota 100% omarmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.