14 maart 2018

CDA: verenigingen helpen bij asbestsanering

Schriftelijke vragen over asbestsanering

CDA: Verenigingen helpen met asbestsanering              

Vanaf 2024 gaat er een algemeen verbod gelden voor asbestdaken op gebouwen. CDA Hoogeveen maakt zich zorgen om de vele verenigingen die hiermee te maken krijgen en heeft vragen aan de wethouder gesteld.

Op veel daken van verenigingen liggen nog van die asbestdaken. Het verwijderen van deze daken is een ingrijpende kostenpost voor deze verenigingen. Het gaat bijvoorbeeld om dorpshuizen en kantines van sportclubs. Stuk voor stuk gebouwen van verenigingen die belangrijk zijn voor de samenleving, zeker in de buitendorpen. Deze verenigingen hebben niet altijd zomaar geld liggen voor een grote investering zoals het vervangen van een dak. Het CDA vraagt zich dan ook af wat er moet gebeuren, nu het asbestverbod dichterbij komt, en wil allereerst weten hoe groot het probleem is in de gemeente.

Het CDA heeft inmiddels vragen gesteld aan het college. Het CDA wil weten of de gemeente in beeld heeft hoeveel verenigingen dit verbod gaat treffen en wat deze verenigingen precies te wachten staat. Voor het verwijderen van asbestdaken is inmiddels een provinciale regeling, waar gebruikt van gemaakt kan worden. Maar deze regeling is lang niet kostendekkend en daar komt nog bij dat de kosten van een nieuwe dakbedekking volledig voor eigen rekening komen. Een slimme combinatie van asbest weghalen en tegelijkertijd zonnepanelen neerleggen zou het misschien mogelijk maken een deel van de kosten uiteindelijk terug te verdienen. Maar ook dan nog is er eerst een behoorlijke investering van de verenigingen nodig. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.