14 februari 2018

CDA wil MKB-toets in Hoogeveen

De CDA-raadsfractie in Hoogeveen heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over het instellen van een MKB-toets. Met een dergelijke toets wordt voor de invoering van nieuwe regelgeving nagegaan welke administratieve druk de nieuwe regels opleveren voor het Midden- en Kleinbedrijf. Landelijk wordt er al gewerkt aan plannen voor een MKB-toets, het CDA wil dat het college er lokaal ook naar kijkt. Het MKB ligt het CDA van oudsher na aan het hart. Eén van de partijen waaruit zij zijn ontstaan, de ARP, werd al de partij van ‘de Kleine Luyden’ genoemd en het CDA zet die traditie graag voort. Volgens de christendemocraten is het MKB de motor van de lokale economie en de werkgelegenheid. In het Hoogeveense CDA-verkiezingsprogramma staan daarom diverse speerpunten voor het MKB. Zo wil de partij de negatieve effecten van de landelijke flexwet zoveel mogelijk verzachten zo lang deze wet nog bestaat en bedrijven helpen hun kansen te vergroten bij aanbestedingen.

Hieronder de vragen zoals de raadsfractie die heeft gesteld:

Vragen van de CDA-fractie aan het college van burgemeester en wethouders over het instellen van een mkb-toets bij voorgenomen nieuwe regelgeving.

  1. Is het college op de hoogte van het feit dat op Rijksniveau een mkb-toets zal worden ingevoerd om de administratieve rompslomp voor het mkb te beperken?
  2. Is het college bereid om ook een mkb-toets in te stellen op gemeentelijk niveau, zodat voorgenomen nieuwe regelgeving van de gemeente ook altijd eerst wordt getoetst op de administratieve gevolgen voor het mkb?
  3. Indien het college bereid is om een mkb-toets te ontwikkelen, op welke wijze zou het college deze mkb-toets willen vormgeven?
  4. Welke plek heeft de gemeente in 2016 behaald bij de verkiezingen van de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland, een verkiezing die eens in de twee jaar wordt gehouden door MKB Nederland?( www.mkb.nl/MKBvriendelijkstegemeente)
  5. Zou het college uiteen kunnen zetten wat zij de afgelopen twee jaar heeft gedaan om regels voor het midden- en kleinbedrijf te verminderen?
  6. Welke plek heeft de gemeente als doelstelling bij de nieuwe verkiezing van MKB Nederland voor de MKB-vriendelijkste gemeente in 2018? Welke stappen gaat de gemeente nemen om deze doelstelling te behalen?
  7. Ten slotte zouden wij graag willen vernemen wat de status is van de door CDA ingediende motie ‘maatschappelijk verantwoord inkopen’. Volgens het document ‘De groene draad 2017 – 2021’ zou dit per 1 oktober 2017 afgerond zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.