16 februari 2020

Inloop

CDA fractie organiseert inloopuur in Wijkgebouw De Weideblik

Op donderdag 5 maart aanstaande vergadert de CDA fractie in het Wijkgebouw De Weideblik in Hoogeveen. Van 19:00 - 20:00 uur is er een inloopuur. Heeft u een vraag? Wilt u iets onder de aandacht brengen van de fractie? U bent van harte welkom om in gesprek te gaan over de onderwerpen die u bezighouden.

Hetty Bouius, fractielid: “We bezoeken als fractie één keer in de twee maanden een wijk- of dorpsgebouw om de inwoners op een laagdrempelig manier te ontmoeten. We merken dat het fractie inloopuur een goede manier is om met elkaar in gesprek te gaan.”

De onderwerpen kunnen over allerei zaken gaan, die in de betreffende wijk of het dorp spelen. Maar natuurlijk ook over de thema’s die breder spelen. Naast deze wijk- en dorpsbezoeken, brengt het CDA ook regelmatig een bezoek aan bedrijven en instellingen. Wilt u de fractie uitnodigen voor een werkbezoek? Dat kan door een mailtje te sturen naar: info@samenthuisinhoogeveen.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.