20 februari 2018

Inloopochtend 'Thuis in Zorg' op donderdag 22 februari

Inloopochtend ‘Thuis in Zorg!’ in Hoogeveen

DONDERDAG 22 FEBRUARI

CDA-winkel, Hoofdstraat 107, Hoogeveen, van 9.30 tot 12.00 uur

Iedereen welkom, aanmelden hoeft niet, koffie staat klaar!

CDA wil centraal zorginformatiepunt voor alle vormen van zorg en ondersteuning in de gemeente 

Op donderdagochtend 22 februari aanstaande wordt een ‘Inloopochtend Thuis in Zorg!’ georganiseerd door CDA Hoogeveen in de CDA-winkel, Hoofdstraat 107. De inloopochtend is voor inwoners die met vragen rondlopen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en die niet weten wat mogelijk is of waar zij moeten zijn voor dergelijke vragen. 

Het CDA wil dat er de komende raadsperiode voor de inwoners één vraagpunt komt waar men met alle vragen over zorg en ondersteuning terecht kan. Bij het WMO-loket kunnen mensen nu al terecht met vragen, maar CDA wil dit loket verbreden. Nu gaat het nog vooral over die vormen van zorg die vanuit de gemeente worden georganiseerd. Echter, er zijn diensten die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning worden geregeld door de gemeenten, door de Zorgverzekeringswet en de individuele zorgverzekeringen die zijn afgesloten en dan is er nog de Wet langdurige zorg, voor intensieve zorgvragen bijvoorbeeld als 24-uurs toezicht nodig is. Hoe zorg en ondersteuning vergoed wordt of geregeld is, mag volgens het CDA niet uitmaken. Belangrijk is dat alle mogelijkheden eenvoudig, aanvullend op elkaar en snel toegankelijk en vindbaar zijn. 

Onderzoek wijst uit dat de vraag naar ondersteuning en begeleiding thuis sterk toeneemt en zal blijven toenemen. Mensen worden steeds ouder en ons zorgstelstel en overheidsbeleid is gericht op het langer thuis blijven wonen. Annette Jansen is kandidaat-raadslid voor het CDA en zelf werkzaam in de zorgsector: ‘De meeste mensen willen graag, ook bij ziekte of een beperking, gewoon thuis blijven wonen. Veel vormen van zorg en ondersteuning zijn thuis ook goed mogelijk. En als dit echt niet meer kan, dan zijn er mogelijkheden dichtbij huis. Als je in een situatie komt dat je zorg en/of ondersteuning nodig hebt, dan wil je dit zo snel mogelijk vinden en niet zelf langs allerlei loketten moeten om informatie te verzamelen. Door op één punt alle informatie te verzamelen wordt de zorgvrager of direct geholpen of in ieder geval direct met de juiste persoon elders in contact gebracht. Dat vraagt ook om een intensievere samenwerking tussen de diverse zorgpartijen in de gemeente om samen de best passende en vooral op elkaar aanvullende zorg te kunnen bieden. De teams georganiseerd rondom de huisartsen in Hoogeveen is al een hele mooie innovatieve voortgang waar Hoogeveen in voorop loopt en die andere gemeenten nu massaal adopteren.”

Binnen de gemeente Hoogeveen zijn veel vormen van zorg en ondersteuning voorhanden voor inwoners. Van ondersteuning aan mantelzorgers, huishoudelijke hulp en woningaanpassingen tot intensieve zorg bij complexe zorgvragen. Tijdelijk richt het CDA dit punt al in haar winkel in, samen met medewerkers van SWW, Wmo, De Zorgzaak, Treant Zorggroep en Woonconcept. Ook is Meyra aanwezig voor een gratis rollatorcheck. De inloopochtend ‘Thuis in Zorg’ is op donderdag 22 februari te bezoeken, van 9.30 tot 12.00, in de CDA-winkel aan de Hoofdstraat 107. Aanmelden is niet nodig, iedereen kan gewoon binnen lopen en de koffie staat klaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.