10 november 2021

Kerkenraden delen zorgen over uitingen ‘Second Love’

Kerkenraden delen zorgen over uitingen ‘Second Love’

Op 9 augustus 2021 heeft een aantal kerkelijke gemeenten een brief naar het College van de gemeente Hoogeveen gestuurd. Dit betrof de reclameposters van Second Love. Tot op heden hebben zij geen antwoord van het college ontvangen en het CDA Hoogeveen hierover geïnformeerd. CDA Hoogeveen heeft vervolgens vragen gesteld.


‘De kerkelijke gemeenten geven onder meer in de brief gericht aan het college aan, dat er de laatste maanden opmerkelijke reclameposters hangen in de bushokjes in de gemeente Hoogeveen. Het betreft posters van de datingwebsite Second Love, die focust op het faciliteren van vreemdgaan, overspel en affaires. De vraag of iets aanstootgevend is, is zeer persoonlijk – wordt gezegd. Toch blijkt door de jaren heen uit de voortdurende ophef dat de website breed als zeer controversieel wordt ervaren. Ze geloven net als de Nederlandse overheid ook in de waarde van het huwelijk, waarin gehuwden elkaar trouw, hulp en bijstand verschuldigd zijn. De trouw in een relatie zorgt voor veiligheid en vertrouwen. Na vreemdgaan eindigen de meeste relaties gebroken in een scheiding. Met alle pijnlijke gevolgen van dien voor ouders en de kinderen. De gesprekken met hulpverleners uit de praktijk bevestigen alleen maar de grote consequenties van een (v)echtscheiding voor jong en oud. Verder vragen de opstellers van de brief zich af of in dat kader burgers (mannen, vrouwen en kinderen, passanten en wachtenden bij bushokjes) in de gemeente Hoogeveen ermee gediend zijn zo intensief geconfronteerd te worden met dergelijke reclame-uitingen. Zij vragen aan het college dergelijke posters en reclame uitingen niet toe te laten in de bushokjes, en te regelen dat dergelijke reclames gericht op overspel gezien worden als ongewenst en niet passend bij de kernwaarden van de gemeente Hoogeveen.’

CDA Hoogeveen snapt de zorg over de inhoud van deze brief en zien ook dat dit een breder aandachtspunt is. Daarom zijn de volgende vragen gesteld.

1. Heeft u kennis genomen van de brief?

2. Ziet het college mogelijkheden op hetgeen in de brief aangedragen wordt?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.