04 juni 2018

Klaas Kroezen bij CDA500

Weet u het nog? De CDA1000? Eén van de meest bijzondere CDA-evenementen van de afgelopen tijd. Op die dag werd er door 1000 CDA’ers met elkaar gedebatteerd over de inhoud van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer.

Op de ochtend van 2 juni kwam de CDA500 bij elkaar. Leden uit het hele land kwamen bij elkaar om na te denken en te praten over Europese thema’s. Het resultaat zal terug te vinden zijn in het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen van 23 mei 2019.

 De deelnemers waren verdeeld over vier thema’s:

  1. Veiligheid en buitengrenzen
  2. Identiteit en democratie
  3. Economie en innovatie
  4. Klimaat en energie

Vanuit CDA Hoogeveen ging raadslid Klaas Kroezen naar Den Bosch voor het thema klimaat en energie. Er waren zeven tafels waaraan over dit thema werd besproken. De hoofdonderwerpen aan de tafel van Kroezen waren energietransitie en het gebruik van water. De aanwezigen waren afkomstig uit geheel Nederland en dat leverde boeiende en interessante debatten op. Kroezen nam een aantal belangrijke punten mee terug naar Hoogeveen: 

-      stimuleer het bewust gebruik van de fossiele grondstoffen met andere woorden ga zuinig om met energie;

-      kennis en ervaringen met alternatieve energie meer delen en verspreiden  en maak een apart fonds om dit te stimuleren;

-      geef voorrang aan Europese Erasmus+ projecten in het onderwijs over zwerfafval, energie e.d. 

-      ga met maatschappelijke organisaties om de tafel zitten en probeer samen te komen met oplossingen;

-      stimuleer pilots met alternatieve energie op lokaal niveau.

Kroezen houdt zich al jaren bezig met het thema duurzaamheid. Omdat het belangrijk is. Waarom? Omdat klimaatverandering en milieuvervuiling niet ophouden bij de grens. Wanneer bijvoorbeeld Duitsland afvalwater in de Rijn zou laten lopen, stroomt dat naar Nederland. Daarom moeten er in Europees verband afspraken worden gemaakt. Over hoe we alternatieve energiebronnen kunnen stimuleren. Over het gebruik van plastics. Over het klimaatverdrag van Parijs, dat alle Europese lidstaten hebben ondertekend. Maar ook over welke rol Europa moet spelen op lokaal en regionaal niveau.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.