31 januari 2018

Mijn kind online

Dinsdag 30 januari was de eerste infoavond in de CDA-winkel. Het thema van deze avond was ‘Gamen en social media; mijn kind online’.

Mevrouw Hadewig Bijsterveld van VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) vertelde de aanwezigen over de voor- en nadelen van social media en gamen: Wanneer is er sprake van risicovol gebruik en/of verslaving? En hoe kun je daar als ouders én kind samen goed mee om gaan?

Tijdens de discussieronde werd duidelijk dat ouders zich bewust zijn van het gebruik van social media en games door hun kinderen en dat ze daar samen een weg in proberen te vinden. Dat is belangrijk, temeer omdat we als volwassenen natuurlijk zelf ook dagelijks met een tablet en/of telefoon bezig zijn. Beter gezegd: probeer eerst in beeld te hebben wat je zelf met media doet voordat je jezelf op het kind richt.

Er zijn apps die het gebruik van je eigen mobiel en apps mooi in beeld brengen. Die kun je gebruiken om het gedrag van je kind (maar ook van jezelf!) eens goed te volgen.

Kortom, er zijn op het digitale en online vlak vele (goede) ontwikkelingen. Verslaving ligt op de loer maar valt nu in de praktijk nog wel mee. De boodschap was wel: ‘Geef het surfgedrag van je kind voldoende aandacht. Niet alleen thuis maar vooral ook op de basisscholen.’ Dat laatste vindt het CDA Hoogeveen erg belangrijk. Op steeds jongere leeftijd komen kinderen met moderne media in aanraking en dan is het verstandig daar een goede basis neer te leggen. Hoe? Geef ruimte, maak wel duidelijke richtlijnen en afspraken en hou vast aan je eigen gevoel (hoe lastig dat soms kan zijn).

Renate Beijering, Jeroen Wassink en Kamiel Bertels

CDA Hoogeveen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.