03 juli 2017

Reactie begroting 2018 - 2021

Voorzitter.

Voor de eerste en ook gelijk de laatste keer van deze periode staat hier een nieuwe fractievoorzitter van het CDA. Zoals we allemaal weten komt dit door het vertrek van wethouder Hiemstra, die burgemeester geworden is in Appingedam. En werd de heer Otten wethouder en ik nu deze positie. Allemaal veranderingen. Daarnaast kent onze raad nog een tijdelijke fractievoorzitter wisseling, maar dan om een andere reden. De heer Benjamins moest om gezondheidsredenen even afhaken. Vanaf deze plaats wensen wij hem van harte beterschap toe. Hij luistert vast wel mee.

Ja, en dan stap je als voorzitter op een rijdende politieke trein. Letterlijk gezien rijdt en stopt de trein nog in Hoogeveen, maar onze ambitie ligt in het openbaar vervoer veel hoger. Wij willen meer treinen die hier stoppen en ons naar de randstad brengen. Maar ook zijn wij voor uitbreiding van sporen en wegen naar het oosten. Het CDA vindt dat we hier krachtig op in moeten zetten. Daar kan de lobbyist die aangesteld gaat worden bij helpen. Dat vinden wij een goede zaak, vooral ook richting politiek Den Haag.  

Dichterbij huis worden eindelijk plannen voor een Rondweg bij Hollandscheveld gerealiseerd. Het CDA vindt dit een goede zaak, niet alleen voor het dorp maar ook voor de bereikbaarheid van het nieuwe bedrijventerrein.
Want de economie trekt weer aan en wij hopen daar van te profiteren! Daarom is Vierkant voor werk ook zo’n mooi en belangrijk initiatief. Maar hierin niet stil blijven staan en niet rusten op het succes. Het is zaak om door te blijven ontwikkelen.  Zoals op de innovatieve maakindustrie. Nu nog alleen techniek , maar denk in de toekomst breder. Belangrijk is het om het zo  Duurzaam mogelijk te doen. En ga opzoek naar nieuwe energiebronnen, zoals  Zonne energievelden . De Groene draad geeft hier voldoende mogelijkheden voor.
Draag ook zelf als gemeente je steentje bij, wij zijn in dat licht in afwachting van de eerste stappen na aanleiding van onze motie Maatschappelijk Verantwoord inkopen.

Woonvisie, Centrumvisie – bij ons raadsuitje hebben we geleerd dat een visie het belangrijkste is voor resultaat – Daarom is het goed dat we deze hebben aangenomen en kunnen we nu daar vanuit werken en aanpakken. Een mooi voorbeeld hiervan is Het Haagje. Het CDA is blij te lezen dat de rommelkavels worden ontwikkeld jarenlang hebben wij dit aangekaart , maar lukte het ons en de gemeente niet om de eigenaren te overtuigen.
Ook wordt de komende jaren het centrum volop aangepakt. Het indikken van het winkelgebied, nieuwe grote pleinen, een stadspark. En daar aan gekoppeld het ontwikkelen van  Science Drenthe. Het zijn goede ambities en het is prachtig voor Hoogeveen. Het CDA hoopt dat er dit jaar grote stappen worden gemaakt en dat er ook in het centrum leuke uitdagende dingen voor onze jeugd komen. U heeft immers de ambitie om de meest kindvriendelijke Gemeente van Nederland te worden... Het CDA vindt dit een geweldige uitdaging , zodat kinderen het een feest vinden om met hun ouders/verzorgers te winkelen. Kijken doet immers kopen.


De multidisciplinaire teams bij de huisartsen gaan we nu uitrollen over heel Hoogeveen. Zorg voor alle inwoners ongeacht de leeftijd , is de oproep van het CDA. De laatste tijd horen we in de media de grote onrust over de zwaardere jeugdzorg, graag horen we van de wethouder hoe  dit bij ons is geregeld. Ook de zorg over personen met verward gedrag vraagt extra aandacht. Onze zorg gaat uit naar het signaleren van onze kwetsbare burger. Wel lezen we in het huishoudboekje dat 65% van de  inkomsten van onze gemeente naar het sociaal domein gaat.

En dan het onderwijs voorzitter. Er zijn volop ontwikkelingen: nieuwe scholen, nieuwe visie, doordecentralisatie. Als CDA doen we hier een oproep aan de scholen: kom met jullie visie, neem je verantwoordelijkheid, vindt elkaar en – en daar heb je het weer – heb vertrouwen in elkaar! Van het onderwijs is het een kleine stap naar ‘Jong Hoogeveen’. High five is het symbool van Jong Hoogeveen. Maar een High Five is twee vlakke handen tegen elkaar, heel goed als symbool, maar pak elkaar ook bij die hand en laat niet los en ga als een grote kinderketting verder. En in het verlengde hiervan noem ik ook leergeld, sportfonds, armoedebeleid etc. Zorg dat iedereen het weet en dat ze er gebruik van gaan maken, zodat er niemand aan de zijlijn blijft staan.
Ook letterlijk moeten we in beweging blijven. Hoogeveen heeft de ambitie om Fietsstad van Drenthe te worden, maar ja dat willen meer gemeentes van Drenthe… Het lijkt ons beter om samen op te trekken, samen sta je sterk .
We kennen allemaal het spreekwoord van die twee honden en het been. Doe het samen. Dat doen wij ook met het CDA- in De Wolden. Wij komen met een motie voor de aanleg van een fiets/wandelverbinding  die door beide  gemeentes loopt. Het CDA van De Wolden heeft vorige week dezelfde motie ingediend tijdens de behandeling van hun kadernota.
Ook over de ijsbaan , gisteren hoopvolle berichten , 12 juli de finale klap en dan aan de slag.
Bewegen is niet alleen recreëren, maar ook sporten. En dat moet mogelijk zijn voor iedereen. De roep om kunstgras in de dorpen wordt steeds luider. Het gaat het CDA te ver om nu bijna 2 miljoen te reserveren zonder aanvullend onderzoek en zonder dat duidelijk is hoe een eventuele gefaseerde aanleg er uit ziet.

Veiligheid. Een groot goed. Het is relatief veilig in Hoogeveen, maar niet iedere burger voelt zich veilig. Goede straatverlichting doet daar veel aan. Daarom is het goed dat in De Weide, naar aanleiding van vragen van het CDA , het verlichtingsplan aangepast is. We moeten hier alert op zijn en bijvoorbeeld de Whats-app-groepen in de straten en buurten stimuleren.
Bij veiligheid hoort ook een nieuwe brandweerkazerne. Hier wordt al jaren over gesproken maar zal dus nu concreet worden. Wij wachten hierin de ontwikkelingen af.

De vorige drie raadsvergaderingen hebben we  uitgebreid gesproken over cultuur in het algemeen en ons theater in het bijzonder. We hebben een besluit genomen tot extra ondersteuning van onze Tamboer. Onze oproep is: laat het bruisen en als advies naar de raad van commissarissen: luister naar de bezoekers en doe er wat mee.

En dan de financiën.
De begroting is netjes op orde. Wel is het voor de WMO gelden moeilijk te begroten en voor de komende jaren wordt het spannend of alle budgetten toereikend zijn. Ook spreken we vanaf deze kant onze zorg uit over de toekomst van Alescon, met alle veranderingen hierin. Wij vragen de wethouder om ons hierover weer eens bij te praten.
We gaan de komende 5 jaar 20 miljoen meer investeren. Prima.
Het college wil graag met de Raad in gesprek over de financiële  normen . Het CDA ziet deze gesprekken met belangstelling tegemoet.

Nog even tot slot een punt over onze samenwerkingsorganisatie.
We weten dat er hard gewerkt wordt en dat men zich elke dag weer inzet voor onze inwoners. Onze complimenten daarvoor. Maar nu de economie weer aantrekt, heeft het CDA zorgen over het personeelsverloop. Hoe houden we onze medewerkers vast? Daarom een oproep. Doe er alles aan dat werken bij Samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen een uitdaging blijft. Een idee is om bv een ruilpoel op te zetten met omliggende gemeentes. Misschien wel de drie Noordelijke provincies.

Voorzitter, dit is onze mening over de Programmabegroting 2018 tot 2021. De titel van het collegeprogramma is ‘Kijken in kansen’. Er blijven nog heel veel kansen over, maar er is ook al heel veel behaald. Daar kunnen we trots op zijn. Ik noem hier ook nog even onze stappen met bestuurlijke innovatie, zoals de dorpscoöperatie in Hollandscheveld en de ontwikkeling Zwarte Dijkje in  Noordscheschut. Hierin moeten we loslaten, vertrouwen geven, doelmatig werken.   

Ik wil afsluiten met de volgende tip.
Ontwikkel een goed richtingsgevoel bij het volgen van je dromen en verlangens en stem je gedrag daarop af om dichtbij jezelf te blijven.
Daarmee bedoel ik niet alleen jezelf maar ook heel Hoogeveen. Laat je dromen wel bij Hoogeveen passen. Denk niet te klein, maar ook niet te groot, zoek een evenwichtige Hoogeveense maat.

Hiermee wil ik mijn bijdrage beëindigen.

02-07-2017

Hetty Bouius

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.