29 december 2017

Terugblik 2017

Door de fractievoorzitter.

Aan het eind van het jaar is er altijd weer dat moment van terugblikken en komt meestal de verzuchting;  waar is dit jaar 2017 gebleven? De meesten van ons zullen zeggen: ‘Het is voorbij gevlogen!’ Hierbij mijn terugblik over het politieke jaar.

In Hoogeveen beginnen we met de Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis met de toespraak van de burgemeester waarin hij ons deelgenoot maakte van zijn dromen over de toekomst van Hoogeveen. ‘We moeten onszelf op de kaart zetten’, was de boodschap.

Dan hebben we op 13 februari een bomvolle Tamboer met veel inwoners die terecht ongerust zijn  over het voortbestaan van ons ziekenhuis Bethesda. We laten ons als inwoners horen. Als CDA gaan wij ervoor dat er in Hoogeveen een volwaardig aanbod van zorg blijft.

We zijn in de race voor een kunstijsbaan in de provincie Drenthe. Samen met Assen dingen we naar de 5 miljoen euro subsidie die Provinciale Staten beschikbaar stellen. We komen met een mooi plan en na de nodige hobbels, komt het verlossende bericht:  ‘Hoogeveen,  ga maar bouwen, maak je plannen maar waar.’

Vervolgens staan de landelijke verkiezingen voor de deur. In Hoogeveen voeren we als CDA campagne voor onze provinciale kandidaat Agnes Mulder. We gaan een hele dag met haar op stap, ontbijten bij de HEMA, bezoeken bedrijven en een MBO-school, en delen krentenbollen uit bij het station.

De landelijke uitslag is hoopvol; we zijn nog niet zo groot als we graag zouden willen maar we tellen weer mee en dat leidt later in het jaar tot deelname aan de regering.

In Hoogeveen zijn er voor het CDA ook grote veranderingen. Wethouder Anno Wietze Hiemstra wordt waarnemend burgemeester in Appingedam en gaat daardoor Hoogeveen verlaten. De CDA -fractie kiest Bert Otten als nieuwe wethouder en Hetty Bouius als fractievoorzitter.

Belangrijk is ieder jaar de Voorjaarsnota met de programmabegroting. In deze stukken doet het college de raad voorstellen over hoe de komende jaren het geld wordt verdeeld en welke plannen zullen worden uitgevoerd. De gemeenteraad heeft opmerkingen, soms kritiek en brengt veranderingen aan in de plannen. Voor het CDA is een sluitende begroting (dus geen ‘rode cijfers’) heel belangrijk. Daarnaast hebben we veel aandacht voor het sociaal domein, voor cultuur, jongeren en onderwijs. En we willen graag in de gemeente investeren. U kunt de bijdrage van onze fractie aan het debat over de begroting (klik HIER) nog eens teruglezen.

De veelbesproken Parkeergarage De Kaap gaat open, als onderdeel van het totale wooncomplex  De Kaap. Tot nu het grootste bouwproject van Hoogeveen. Het wooncomplex biedt vele soorten zorg aan, van zelfstandig wonen tot complete zorg, maar er is ook een zorghotel gevestigd.

Bestuurlijke innovatie is een term die we dit jaar heel veel hebben gehoord. Het is niet alleen maar mode, het is een belangrijk onderwerp. Raadsleden maar ook collegeleden moeten het goed tussen de oren hebben: We moeten ons werk niet alleen doen voor de inwoners maar vooral ook mét de inwoners. Een mooi voorbeeld hiervan is de Dorpscoöperatie van Hollandscheveld, en een project dat nu in ontwikkeling is: Het Zwarte Dijkje in Noordscheschut. Hier bepalen de inwoners, met enkele richtlijnen en budget, hoe zij het graag willen. ‘Vertrouwen geven’, is de boodschap.

Als het gaat om de rol van de burgers en het maatschappelijk middenveld;  de komst van een nieuwe, omvangrijke en belangrijke wet staat voor de deur. Dat is de Omgevingswet waarin 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur worden gebundeld. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet ingaat in 2021. Tijdige voorbereiding is dus belangrijk. De kunst wordt straks voor ons als Raad om algemene richtlijnen te formuleren over wat niet mag in plaats van met gedetailleerde vergunningen te werken. Als het binnen die algemene regel past, wordt de aanvraag gehonoreerd en mag het dus wat de aanvrager graag wil. Het wordt dus ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij.

Ook de mantelzorgers en vooral de jonge mantelzorgers hebben onze grote aandacht. Het is belangrijk om te weten wie de mantelzorgers zijn en hoe we ze kunnen ondersteunen. Want de mantelzorgers vormen met zijn allen een grote steunpilaar binnen onze samenleving en we moeten hen steunen waar we kunnen. 

Iedereen moet kunnen meedoen,  iedereen telt mee, iedereen doet er toe. Dat is onze grote drijfveer en daar zetten we ons voor in. Ook het komende jaar, beter gezegd de komende raadsperiode want 21 maart 2018 zijn er weer de Gemeenteraadsverkiezingen. Wij hopen dat u allemaal naar het stembureau gaat en dat u het CDA vakje weer rood maakt.

De CDA raadsfractie wenst u een goede jaarwisseling toe en een heel goed en liefdevol 2018.

Go(e)d gaan.

Hetty Bouius-Feijen

CDA-fractievoorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.