11 april 2019

Vast tarief eigen bijdrage Wmo

Vast tarief eigen bijdrage Wmo 

Veel mensen, met name ouderen en mensen met een chronische aandoening, maken maandelijks kosten voor de zorg die zij nodig hebben. Naast het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering betalen zij bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor de hulpmiddelen die ze krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals een scootmobiel. Die eigen bijdrage – en veel andere eigen bijdragen voor de zorg – zijn doorgaans afhankelijk van meerdere factoren, zoals het inkomen. Voor sommige mensen is dat bij elkaar wel een paar honderd euro per maand. 

Het Kabinet vindt het niet wenselijk dat mensen met zo’n stapeling van zorgkosten worden opgezadeld en neemt daarom een aantal maatregelen. Eén daarvan is de invoering van een vast abonnementstarief voor de eigen bijdrage voor de Wmo, van maximaal 19 euro per maand, ongeacht je inkomen, vermogen of gebruik. Vandaag heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen ingestemd met een wetsvoorstel voor invoering daarvan. En dat is heel goed nieuws voor meer dan 150.000 huishoudens die er flink op vooruit gaan. 

Voor gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wmo wordt de uitvoering en het innen van de eigen bijdrage door het vaste tarief een stuk eenvoudiger en de kans op fouten neemt erdoor af. Maar er zijn ook zorgen bij de gemeenten. Tijdens het debat over dit voorstel heb ik uitvoerig met de Kamer gesproken over wat te doen als gemeenten hierdoor op kosten worden gejaagd. Bijvoorbeeld doordat veel meer mensen gebruik van Wmo-voorzieningen gaan maken, terwijl er minder eigen bijdrage tegenover staat. De kosten voor gemeenten worden dan hoger. Die vrees begrijp ik en daarom is het goed dat de Kamer ook de opdracht heeft meegegeven om maatregelen te treffen als blijkt dat er sprake is van knelpunten die zijn ontstaan bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief door gemeenten. Daarom houden we de komende jaren goed de vinger aan de pols. 

Maar het is ook goed als meer mensen gebruik gaan maken van de Wmo, ook al brengt dat meer kosten mee. Want iedereen moet natuurlijk de zorg kunnen krijgen die nodig is, dat mag nooit afhangen van de grootte van je portemonnee. 

Hugo de Jonge, minister VWS (Cda) 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.