29 oktober 2022

Pitch Fractievoorzitter Femke Koekoek

“Minder ik, meer wij”

We zijn als CDA een veelkleurige partij. Van voetballiefhebbers tot hockeyers. Van mensen die genieten van Radio 4 tot RadioNL. Van mensen die hebben gestudeerd aan de universiteit tot mensen die op het MBO hebben gezeten. Van mensen die naar de kerk gaan tot mensen die agnost zijn. Maar allemaal geloven we in de kracht van de samenleving, willen we de middenklasse stimuleren, zijn we betrokken op onze omgeving en steken we graag de handen hiervoor uit de mouwen. Van daaruit hebben we drie punten voor nu.

Allereerst, de individuele inwoner:

Het CDA wil zich inzetten voor de bestaanszekerheid van iedereen. In het kort wil bestaanszekerheid zeggen dat we toegang hebben tot de basisvoorzieningen, zoals werk, opleiding, huis, zorg. Afgelopen zomer hebben we gezien dat inwoners zich daar grote zorgen om maken. Wij ook. Om die bestaanszekerheid op peil te houden, blijven we ons onder andere inzetten voor lage lokale lasten en doen we het voorstel om de OZB te verlagen.

Dan, onze eigen organisatie:

Deze raadsperiode heeft het college ontelbare malen het capaciteitstekort als argument gebruikt om zaken uit of af te stellen. Maar is het maken van die keuzes eigenlijk geen taak van de raad? Kunnen we gezien het capaciteitstekort alle plannen die in de conceptbegroting staan wel realiseren? In ieder geval moet er wat gebeuren aan het personeelstekort, want onze inwoners, bedrijven en organisaties hebben recht op een bereikbare en beschikbare gemeente. Daarom ons voorstel voor een actieplan om dit op te lossen.

En tot slot, onze samenleving:

Het CDA is heilig overtuigd van de kracht van de samenleving. Wij spreken niet van ‘BV Nederland’, maar liever van ‘Vereniging Nederland’. We kennen allemaal positieve voorbeelden hiervan in onze gemeente. We waren aangenaam verrast dat het college spreekt over het samenwerken met de Hoogeveners in de concept-begroting. Maar in onze optiek is dat nog te beperkt. Want moeten inwoners aansluiten bij onze ideeën en plannen, of sluiten wij aan bij de ideeën van de samenleving? Wij zeggen dat laatste. Daarom pleiten wij voor een Initiatievenloket waar inwoners terecht kunnen voor vragen en of ondersteuning bijvoorbeeld in het vaak zo onoverzichtelijke woud aan regelgeving en subsidies, zonder dat we als gemeente het gaan overnemen van de inwoners.

Wij geloven in een toekomst vol van hoop, waar we samen met de inwoners en de raad het goede blijven zoeken voor Hoogeveen, waar omzien naar elkaar heel gewoon is, waarbij ruimte en vertrouwen is voor onze inwoners en dat er bestaanszekerheid is voor iedereen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.