Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

 

Het bestuur van CDA afdeling Hoogeveen nodigt u van harte uit op de ledenvergadering van:

Maandag 8 april 2019

In de Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32 Hoogeveen.

Zaal open om 19.30 uur 

Aanvang vergadering 20.00 uur

Agenda ALV 8 april 2019.

  1. Opening door voorzitter Johan Beijering

  1. Vastellen van de agenda.

  1. Mededelingen.

  1. Verslag ledenvergadering d.d. 10 oktober 2018.

  1. Financieel verslag 2018 en kascontrole. Toelichting door penningmeester Ajé Strijker.

  1. Uitslagen verkiezingen provinciale staten Drenthe en waterschap DOD. Toelichting door  Henk Reinders en Bert Otten.

Pauze.

  1. Erik Giethoorn, wethouder, vertelt over college-aangelegenheden.

  1. Fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze geeft informatie over actuele politieke onderwerpen. Volop gelegenheid voor vragen en discussie met elkaar.

  1. Wat verder ter tafel komt.

  1. Rondvraag

 

U kunt de agenda ook HIER downloaden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.