CDA-stembustaxi rijdt weer op 21 maart

Voor het ‘boeken’ van de stembustaxi:

Bel 06 2535 4901 of mail naar:  info@samenthuisinhoogeveen.nl

CDA hoopt op hoge opkomst kiezers

CDA Hoogeveen hoopt op een hoge opkomst bij de komende verkiezingen en wijst kiezers daarom op een aantal initiatieven om de opkomst in Hoogeveen zo hoog mogelijk te krijgen. Stemmen is namelijk niet alleen een bijzonder voorrecht, maar ook meer dan ooit belangrijk. Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, woensdag 21 maart, kan bijvoorbeeld weer gebruik gemaakt worden van de stembustaxi van CDA Hoogeveen. Kiezers met welke politieke voorkeur dan ook zijn welkom. De partij wil met dit inmiddels jaren oude initiatief zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen om hun stem uit te brengen.

Het CDA laat weten er alles aan te willen doen om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te laten gaan. ‘Niet gaan stemmen is juist bij de gemeenteraadsverkiezingen vreselijk zonde,’ zegt lijsttrekker Erik Giethoorn, hij zal daarom zelf ook de stembustaxi besturen. ‘Juist op lokaal niveau zijn de lijntjes kort en is de invloed van de kiezer op de politiek groot. Bovendien moet de gemeente de komende jaren over belangrijke zaken beslissen, van zorg tot werk en duurzaamheid en heel veel er tussenin.’ De CDA-stembustaxi is speciaal bedoeld voor mensen die niet op eigen gelegenheid naar het stembureau kunnen gaan of er niet alleen naartoe willen of durven. Giethoorn: ‘Het zou erg jammer zijn als er stemmen, voor welke partij dan ook, verloren gaan puur omdat mensen geen kans zien om op eigen gelegenheid naar het stembureau te komen.’ Het CDA zorgt al sinds jaar en dag voor een stembustaxi en hoopt dit jaar weer veel mensen te kunnen helpen met deze voorziening.

Niet gebonden aan stembureau in eigen buurt

Om mensen nog meer te motiveren toch te gaan stemmen, wijst het CDA kiezers die weinig tijd hebben op een ander belangrijk punt. Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om bij elk willekeurig stembureau je stem uit te brengen. Je hoeft dus niet perse te stemmen in de buurt waar je woont, maar kunt bijvoorbeeld ook in de pauze van je werk of op weg naar de supermarkt naar het dichtstbijzijnde stembureau gaan, mits dat in gemeente Hoogeveen is. Dit maakt het makkelijker voor mensen om hun stem uit te brengen. Een overzicht van alle stembureaus staat achterop de kandidatenlijsten die vorige week bij iedereen thuis bezorgd zijn.

Machtigingen

Een derde manier om het voor mensen makkelijker te maken toch hun stem uit te brengen op 21 maart is de machtiging. Wanneer het voor mensen echt niet mogelijk is om zelf te gaan stemmen, kan een ander gemachtigd worden om die stem uit te brengen. In de praktijk blijkt dat over het invullen van de machtigingskaarten veel vragen zijn. Mensen die vragen hebben over de machtigingskaart of over andere zaken die met stemmen, de verkiezingen of de politiek te maken hebben, kunnen tijdens de openingstijden terecht in de CDA-winkel (donderdagochtend, vrijdagmiddag en zaterdag de hele dag), aan de Hoofdstraat 107 in Hoogeveen. Desgewenst kan ook iemand bij mensen thuis komen. Voor meer informatie en het ‘boeken’ van de stembustaxi kan contact opgenomen worden met het CDA via 06 – 25354901 of info@samenthuisinhoogeveen.nl.

CDA ongeduldig over energievisie Hoogeveen

Op 11 oktober 2016 hield wethouder Vos (ChristenUnie) een avond voor inwoners, bedrijven en organisaties om samen te bedenken waar de energie van de toekomst vandaan moest komen. Doel van de avond: het schrijven van een brede visie voor de duurzame energievoorziening van gemeente Hoogeveen. Inmiddels is het bijna anderhalf jaar later en vraagt de Hoogeveense CDA-fractie zich af waar de energievisie blijft.

Volgens CDA-raadslid Klaas Kroezen vindt iedereen het belangrijk dat er snel meer duurzame energie wordt gebruikt, ook in de Hoogeveense gemeenteraad. Hij begrijpt dan ook niet waarom de visie zo lang op zich laat wachten. De bijeenkomst in 2016 was volgens hem juist heel succesvol en gaf alle aanleiding om snel stappen te zetten, maar ook de aanwezigen op die bijeenkomst hebben vervolgens anderhalf jaar niets meer gehoord.

Gevolg van het uitblijven van de energievisie is dat er in de Hoogeveense raad steeds over kleine stukjes duurzaamheid wordt gedebatteerd. In december ging het over een ‘afwegingskader zonne-energie’ omdat er volgens het college zo veel aanvragen waren dat er snel regels moesten komen. In andere vergaderingen ging het over gasloos bouwen of windmolens, omdat andere partijen moties indienden om de wethouder aan te zetten tot meer actie. Bij die discussies wordt de energievisie steeds genoemd, maar het CDA is het wachten zat. De partij wil nu snel het complete verhaal op tafel hebben. Kroezen realiseert zich dat dit deze raadsperiode niet meer gaat lukken, maar wil in het coalitieakkoord voor de volgende periode harde afspraken zien over de termijn waarop de visie er nu wel komt.

Zelf gelooft Kroezen in verduurzaming via energiecoöperaties. Een energiecoöperatie is een groep inwoners, bijvoorbeeld een compleet dorp, die gezamenlijk energie opwekt. Volgens Kroezen moet de gemeente het opzetten van deze coöperaties aanmoedigen en ondersteunen. ‘Zo maak je van de energiemarkt weer een lokale markt waar mensen zelf grip op hebben en zelf de vruchten van plukken,’ aldus Kroezen.

Om mensen te informeren en enthousiast te maken voor energiecoöperaties organiseert het CDA een inspiratiebijeenkomst over dit onderwerp. Op 9 maart zijn geïnteresseerden van 17.00u tot 19.00u welkom in de CDA-winkel aan de Hoofdstraat 107. Er zullen broodjes aanwezig zijn, aanmelden is daarom gewenst en kan via info@samenthuisinhoogeveen.nl. De uitleg wordt verzorgd door Henk Lammers van energiecoöperatie Reestdal Energie, Stichting Samen Energie Neutraal en CDA-Kamerlid Agnes Mulder. 

Bruisbijeenkomst kansrijke kinderen

Bruisbijeenkomst kansrijke kinderen
12 maart 2018, 19.30 uur
CDA-winkel, Hoofdstraat 107

Petitie gestart voor A-weg Twente-Drenthe

 

Voor meer info: klik HIER
Ga direct naar de petitie via: HIER

Inloopochtend 'Thuis in Zorg' in Hoogeveen, 22 februari

Inloopochtend ‘Thuis in Zorg!’ in Hoogeveen

Donderdag 22 februari 

CDA-winkel, Hoofdstraat 107, Hoogeveen, van 9.30 tot 12.00 uur

Iedereen welkom, aanmelden hoeft niet, koffie staat klaar!

CDA wil centraal zorginformatiepunt voor alle vormen van zorg en ondersteuning in de gemeente 

Op donderdagochtend 22 februari aanstaande wordt een ‘Inloopochtend Thuis in Zorg!’ georganiseerd door CDA Hoogeveen in de CDA-winkel, Hoofdstraat 107. De inloopochtend is voor inwoners die met vragen rondlopen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en die niet weten wat mogelijk is of waar zij moeten zijn voor dergelijke vragen. 

Het CDA wil dat er de komende raadsperiode voor de inwoners één vraagpunt komt waar men met alle vragen over zorg en ondersteuning terecht kan. Bij het WMO-loket kunnen mensen nu al terecht met vragen, maar CDA wil dit loket verbreden. Nu gaat het nog vooral over die vormen van zorg die vanuit de gemeente worden georganiseerd. Echter, er zijn diensten die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning worden geregeld door de gemeenten, door de Zorgverzekeringswet en de individuele zorgverzekeringen die zijn afgesloten en dan is er nog de Wet langdurige zorg, voor intensieve zorgvragen bijvoorbeeld als 24-uurs toezicht nodig is. Hoe zorg en ondersteuning vergoed wordt of geregeld is, mag volgens het CDA niet uitmaken. Belangrijk is dat alle mogelijkheden eenvoudig, aanvullend op elkaar en snel toegankelijk en vindbaar zijn. 

Onderzoek wijst uit dat de vraag naar ondersteuning en begeleiding thuis sterk toeneemt en zal blijven toenemen. Mensen worden steeds ouder en ons zorgstelstel en overheidsbeleid is gericht op het langer thuis blijven wonen. Annette Jansen is kandidaat-raadslid voor het CDA en zelf werkzaam in de zorgsector: ‘De meeste mensen willen graag, ook bij ziekte of een beperking, gewoon thuis blijven wonen. Veel vormen van zorg en ondersteuning zijn thuis ook goed mogelijk. En als dit echt niet meer kan, dan zijn er mogelijkheden dichtbij huis. Als je in een situatie komt dat je zorg en/of ondersteuning nodig hebt, dan wil je dit zo snel mogelijk vinden en niet zelf langs allerlei loketten moeten om informatie te verzamelen. Door op één punt alle informatie te verzamelen wordt de zorgvrager of direct geholpen of in ieder geval direct met de juiste persoon elders in contact gebracht. Dat vraagt ook om een intensievere samenwerking tussen de diverse zorgpartijen in de gemeente om samen de best passende en vooral op elkaar aanvullende zorg te kunnen bieden. De teams georganiseerd rondom de huisartsen in Hoogeveen is al een hele mooie innovatieve voortgang waar Hoogeveen in voorop loopt en die andere gemeenten nu massaal adopteren.”

Binnen de gemeente Hoogeveen zijn veel vormen van zorg en ondersteuning voorhanden voor inwoners. Van ondersteuning aan mantelzorgers, huishoudelijke hulp en woningaanpassingen tot intensieve zorg bij complexe zorgvragen. Tijdelijk richt het CDA dit punt al in haar winkel in, samen met medewerkers van SWW, Wmo, De Zorgzaak, Treant Zorggroep en Woonconcept. Ook is Meyra aanwezig voor een gratis rollatorcheck. De inloopochtend ‘Thuis in Zorg’ is op donderdag 22 februari te bezoeken, van 9.30 tot 12.00, in de CDA-winkel aan de Hoofdstraat 107. Aanmelden is niet nodig, iedereen kan gewoon binnen lopen en de koffie staat klaar.

 

 

17 februari: Erfgoedwandeling

Voor meer info: klik HIER

CDA wil kanaal terug in Alteveerstraat

Het CDA wil dat het kanaal terug komt in de Alterveerstraat, in het centrum van Hoogeveen. Voor de partij is dit een speerpunt voor de verkiezingen. Het kanaal met bijbehorende haven staat al jaren in de officiële visies van de gemeente, maar het CDA wil nu echt een concreet plan. Het kanaal moet de Hoogeveense historie als turfstad zichtbaar maken. Om dat onderwerp onder de aandacht te brengen, organiseren CDA’ers Erik-Jan Kreuze, Klaas Kroezen en Aaf-Tineke Bisschop een erfgoedwandeling.

Volgens Bisschop maakt een kanaal in het centrum Hoogeveen aantrekkelijker voor bezoekers en helpt het water op te vangen na extreme regenbuien. Maar het belangrijkste voor haar is dat de historie van Hoogeveen weer meer zichtbaar wordt. Ooit was Hoogeveen, met zijn talloze kanalen en bruggen, het Venetië van Nederland. Die naam zal Hoogeveen niet meer terug krijgen, maar met het kanaal in de Alteveerstraat kan het verhaal van oud Hoogeveen wel weer beter verteld worden, denkt Bisschop.

Zaterdag 17 februari wordt het verhaal van oud Hoogeveen al verteld tijdens de erfgoedwandeling. Samen met de Historische Kring, Die Luyden van ’t Hooge Veene en Stichting Drentse Praam heeft het CDA een route uitgestippeld. Al wandelend door het centrum van Hoogeveen wordt verteld over de geschiedenis. De route voert onder andere over het oude DOC-terrein, een speciale tijdelijke expositie over de Drentse turfvaart en naar de oude synagoge, waar een presentatie wordt gegeven door onderduikersmuseum De Duikelaar. Op verschillende plaatsen worden de wandelaars voorzien van eten en drinken. De wandeling start om 10.00u bij de CDA-winkel, Hoofdstraat 107. Aanmelden kan nog tot 15 februari via info@samenthuisinhoogeveen.nl.

Voor meer info en routekaartje: klik HIER

CDA wil snelweg tussen Twente en Drenthe

Er moet een snelweg komen tussen Twente en Drenthe, dat vinden acht lokale en provinciale CDA-afdelingen in de regio van Hoogeveen tot Almelo. Vrijdag 2 februari kwamen de afdelingen met Tweede Kamerlid Maurits von Martels bij elkaar om een lobby te starten voor de snelweg, die inmiddels de A Drenthe-Twente is gedoopt. Bij de startbijeenkomst besloten de CDA’ers de handen ineen te slaan om een sterke lobby op gang te brengen. De komende tijd gaat het CDA de argumenten voor de nieuwe weg in kaart brengen en de lobby uitbreiden met zoveel mogelijk belanghebbenden binnen en buiten de politiek.

Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen noemde in zijn nieuwjaarstoespraak van 2017 een snelweg naar Twente als één van de doelen van Hoogeveen voor de komende jaren. Gemeente Twenterand sloot zich daar direct bij aan. CDA Hoogeveen zette de snelweg als een speerpunt in haar verkiezingsprogramma en nodigde alle andere betrokken CDA-afdelingen uit voor een startbijeenkomst.

Volgens de nieuwe lobby zijn er goede argumenten voor een A Drenthe-Twente. De snelweg van Twente naar het noorden van het land is de missende schakel in het snelwegennetwerk van Nederland. Bovendien zijn de wegen die er wel liggen onveilig. Een snelweg zou van groot belang zijn voor de veiligheid en bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid en de werkgelegenheid in de hele regio.

Peter Koekoek, initiatiefnemer en zelf raadslid in Hoogeveen, is zich ervan bewust dat een lobby voor een snelweg een lange adem vereist: ‘Een snelweg aanleggen gaat niet van vandaag op morgen. Maar als we nu niet beginnen te roepen, gebeurt er over tien jaar nog steeds niets. De komende tijd willen we dit onderwerp hoog op politieke agenda krijgen, door onze argumenten in kaart te brengen en door steun te zoeken bij bijvoorbeeld het bedrijfsleven.’ De bedrijvensociëteit A37 liet overigens onlangs via RTV Drenthe al weten de opwaardering van de route naar Twente toe te juichen. De ondernemersvereniging zette zich eerder ook al succesvol in voor de opwaardering van de N37, die van Hoogeveen naar Duitsland loopt.

Inmiddels heeft de A Drenthe-Twente een eigen Facebookpagina gekregen waar geïnteresseerden het verloop van de lobby kunnen volgen, de lobby kunnen steunen en kunnen helpen door informatie aan te dragen.

Mijn kind online

Dinsdag 30 januari was de eerste infoavond in de CDA-winkel. Het thema van deze avond was ‘Gamen en social media; mijn kind online’.

Mevrouw Hadewig Bijsterveld van VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) vertelde de aanwezigen over de voor- en nadelen van social media en gamen: Wanneer is er sprake van risicovol gebruik en/of verslaving? En hoe kun je daar als ouders én kind samen goed mee om gaan?

Tijdens de discussieronde werd duidelijk dat ouders zich bewust zijn van het gebruik van social media en games door hun kinderen en dat ze daar samen een weg in proberen te vinden. Dat is belangrijk, temeer omdat we als volwassenen natuurlijk zelf ook dagelijks met een tablet en/of telefoon bezig zijn. Beter gezegd: probeer eerst in beeld te hebben wat je zelf met media doet voordat je jezelf op het kind richt.

Er zijn apps die het gebruik van je eigen mobiel en apps mooi in beeld brengen. Die kun je gebruiken om het gedrag van je kind (maar ook van jezelf!) eens goed te volgen.

Kortom, er zijn op het digitale en online vlak vele (goede) ontwikkelingen. Verslaving ligt op de loer maar valt nu in de praktijk nog wel mee. De boodschap was wel: ‘Geef het surfgedrag van je kind voldoende aandacht. Niet alleen thuis maar vooral ook op de basisscholen.’ Dat laatste vindt het CDA Hoogeveen erg belangrijk. Op steeds jongere leeftijd komen kinderen met moderne media in aanraking en dan is het verstandig daar een goede basis neer te leggen. Hoe? Geef ruimte, maak wel duidelijke richtlijnen en afspraken en hou vast aan je eigen gevoel (hoe lastig dat soms kan zijn).

Renate Beijering, Jeroen Wassink en Kamiel Bertels

CDA Hoogeveen

Thema-avond CDA: Natuurbegraafplaatsen

Het CDA wil voor de inwoners van Hoogeveen betaalbare eeuwige grafrust mogelijk maken. Het aanleggen van een natuurbegraafplaats ziet de partij als een manier om dat voor elkaar te krijgen. Om mensen hierover te informeren, organiseert het CDA een informatieavond over natuurbegraafplaats Hillig Meer.

Al sinds de invoering in 2009 is het CDA, net als veel inwoners, ontevreden over het Hoogeveense begraafbeleid. Het begraven is te duur en te ingewikkeld en wie eeuwige grafrust wil, moet om de zoveel tijd betalen voor verlenging. In 2009 stemde het CDA tegen het nieuwe beleid, maar verloor het van een meerderheid in de raad. Sindsdien heeft de partij geprobeerd het beleid bij te sturen, maar het kan en moet nog beter, volgens de christendemocraten.

Betaalbare eeuwige grafrust

‘Mensen blijven ons benaderen,’ zegt raadslid Marry Bakker, ‘over regels die mensen niet begrijpen, over het onderhoud van graven, maar vooral over de kosten van het begraven, daar willen we iets aan doen.’ De meeste partijen in de Hoogeveense gemeenteraad willen het begraafbeleid niet veranderen. Daarom heeft het CDA een oplossing gezocht die binnen het beleid past; de partij wil een natuurbegraafplaats aanleggen in de gemeente. ‘Met een natuurbegraafplaats krijgen mensen weer de keuze voor betaalbare en ongestoorde eeuwige grafrust,’ aldus Bakker.

Informatieavond

Niet iedereen is al bekend met het fenomeen ‘natuurbegraafplaats’ en omdat dit een belangrijk verkiezingsthema is voor het CDA organiseert zij hierover een informatieavond. ‘We hebben Marc Hesp uitgenodigd, hij is penningmeester van de branchevereniging voor natuurbegraafplaatsen en werkt op natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext. Deze begraafplaats bestaat al een aantal jaren en Hesp kan ons dus alles vertellen over het reilen en zeilen van een natuurbegraafplaats.’ De avond wordt gehouden op 7 februari in de CDA-winkel aan de Hoofdstraat 107 en begint om 19.30. Aanmelden is gewenst en kan via info@samenthuisinhoogeveen.nl.

Agnes Mulder opent CDA-winkel

De nieuwe CDA-winkel in Hoogeveen is geopend. In de winkel zullen verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd, maar kunnen mensen ook drie dagen per week gewoon binnen lopen.

Tweede Kamerlid Agnes Mulder kwam zaterdag naar Hoogeveen om de nieuwe CDA-winkel in Hoogeveen feestelijk te openen. Na het doorknippen van het lint kon er voor het eerst binnen gekeken worden. En veel mensen kwamen dat even doen, al snel was het druk. In de kinderhoek werd gekleurd. In de huiskamer werd gepraat en snert gegeten. En in de grote zaal draaide een presentatie over het CDA in Hoogeveen.

In gesprek over de Hoogeveense samenleving

De winkel zit midden op de Hoofdstraat, op nummer 107, dichtbij de Hoofdstraatkerk. Het CDA voert campagne onder de slogan ‘Samen thuis in Hoogeveen’ en in de winkel wil de partij dan ook in gesprek met mensen over de Hoogeveense samenleving. Iedereen is daarvoor van harte welkom. De winkel zal iedere donderdagochtend, vrijdagmiddag en zaterdag geopend zijn. Daarnaast zullen er volop activiteiten worden georganiseerd. Zo is er op 30 januari een avond met de titel ‘Mijn kind online’. Op 7 februari wordt er een informatieavond over natuurbegraafplaatsen gehouden. Op 12 februari is er een grote ondernemersavond en op 12 maart een avond over het Hoogeveense onderwijs.

Online meepraten

Meepraten over de Hoogeveense samenleving hoeft natuurlijk niet perse in de winkel. Ook online kunnen mensen laten weten wat zij van de gemeente vinden, wat er goed gaat en wat beter kan. Het CDA heeft daarvoor de hashtag #SamenthuisinHGV gelanceerd en die mag uiteraard door iedereen gebruikt worden.

CDA discussieavond over 'Kinderen online: wat nu?'

De afgelopen jaren is het internet en zijn de social media uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van ons leven. Veel volwassenen, maar zeker ook jongeren en kinderen willen en kunnen er niet meer zonder. Voor ouders en opvoeders levert dit allerlei zorgen op. Het CDA organiseert daarom in samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland een avond over de vraag ‘Hoe ga je om met kinderen die online gaan?’

Initiatiefnemer en raadslid Kamiel Bertels van het CDA legt uit waarom de informatieavond wordt georganiseerd: ‘Het internet is een uitvinding waar we heel veel aan te danken hebben, maar waar ook nadelen aan kleven. Veel ouders vinden het lastig om hun kinderen op te voeden in het gebruik van internet en social media. En dat geldt niet alleen voor ouders die zelf weinig van het internet afweten. Juist ook de ouders die online actief zijn, hebben zorgen en vragen. Ook ik heb die vragen, want wanneer zit je kind te veel op internet en wat moet je wel of niet toelaten? En waar krijgen je kinderen online allemaal mee te maken en welk effect heeft dat?’

Om de vragen en zorgen van hem en andere ouders te beantwoorden, heeft Bertels Verslavingszorg Noord Nederland uitgenodigd om in de CDA-winkel te komen vertellen over internet, kinderen en opvoeding. De avond begint om 19.30 op 30 januari en is voor iedereen gratis te bezoeken. Behalve dat er geluisterd kan worden naar deskundigen, is er ook gelegenheid voor ouders om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. De winkel van het CDA is te vinden op de Hoofdstraat, nummer 107, dichtbij de Hoofdstraatkerk. Aanmelden is gewenst en kan via het mailadres info@samenthuisinhoogeveen.nl        

27 januari: CDA-winkel wordt geopend

Het is gelukt. Zaterdag wordt de nieuwe CDA-winkel in Hoogeveen geopend. In de winkel wil de partij met mensen in gesprek over de Hoogeveense samenleving. Daarvoor zullen er verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd, maar kunnen mensen er ook drie dagen per week gewoon binnen lopen.

Vier jaar geleden opende het CDA haar eerste winkel aan de Van Echtenstraat in Hoogeveen. Volgens Erik Giethoorn, campagneleider van toen en lijsttrekker van nu, was dat een groot succes. ‘Een vaste eigen plek zorgt ervoor dat je sneller een bijeenkomst organiseert en mensen je makkelijker weten te vinden.’ Dit jaar gaat het CDA een stapje verder, met een grotere winkel en dit keer op Hoofdstraat 107.

Opening

Op 27 januari om 12.00u wordt de CDA-winkel feestelijk geopend door Tweede Kamerlid Agnes Mulder. Daarna is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen en een praatje te komen maken. De winkel zal iedere donderdagochtend, vrijdagmiddag en zaterdag geopend zijn. De komende tijd zullen er ook volop activiteiten worden georganiseerd, zoals inspiratieavonden voor ondernemers en over natuurbegraafplaatsen. ‘En natuurlijk gaan we hier onze speerpunten voor de komende tijd verkopen,’ grapt Giethoorn.

In gesprek over de Hoogeveense samenleving

Als campagneslogan heeft het CDA gekozen voor ‘Samen thuis in Hoogeveen’. Vorige week zei CDA-leider Sybrand Buma bij Jinek nog dat het bij de gemeenteraadsverkiezingen zal gaan over het thuisgevoel van mensen in hun eigen gemeente. ‘Daarover willen we met mensen in gesprek,’ zegt Giethoorn, ‘over de Hoogeveense samenleving en hoe we die samen beter kunnen maken. Dat kan in de winkel, maar ook online. We hopen dat mensen ons via social media massaal zullen laten weten hoe we onze samenleving nog mooier kunnen maken. We hebben de hashtag #SamenthuisinHGV gelanceerd en die mag door iedereen gebruikt worden.’

CDA Hoogeveen heeft weer een winkel!

Zaterdag is het CDA in Hoogeveen gestart met zijn campagne ‘Samen thuis in Hoogeveen’ voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Het CDA hield een grote kerstboomactie op de Hoofdstraat en nam de sleutels in ontvangst voor een nieuwe CDA-winkel.

De campagneslogan van het CDA is ‘Samen thuis in Hoogeveen’. Daarom vroegen de christendemocraten aan voorbijgangers op de Hoofdstraat waarom zij zich thuis voelden in de gemeente. Met de antwoorden werd een drie meter hoge kerstboom versierd. ‘We willen een positieve, actieve en zichtbare campagne voeren,’ zegt campagneleider Erik-Jan Kreuze: ‘We gaan ons eigen verhaal vertellen. Onze boodschap is dat in de gemeente al veel goed geregeld is maar dat we de komende vier jaar weer ons best gaan doen om de gemeente nog beter te maken. Om onze kiezers op de hoogte te houden van onze plannen met de gemeente hebben we ook een aparte Facebook-pagina gelanceerd: @Samenthuisinhoogeveen.’

Kerstboom voor Kerst met Karst

Na afloop van de actie op de Hoofdstraat werd de kerstboom afgeleverd bij de zus van René Karst. Zij had het zo druk gehad met de voorbereidingen voor haar broers concert ‘Kerst met Karst’ dat zij aan haar eigen kerstversiering niet toegekomen was. Zij werd daarmee de winnaar van een Facebookactie. Een zeer terechte winnaar volgens Kreuze want dit soort artiesten en evenementen dragen bij aan een gemeente waar mensen zich samen thuis voelen.

Opnieuw een CDA-winkel in hartje Hoogeveen

Als je campagneslogan ‘Samen thuis in Hoogeveen’ is, moet je natuurlijk zelf ook een thuis in Hoogeveen hebben. CDA-lijsttrekker Erik Giethoorn nam zaterdag daarom de sleutels in ontvangst voor een nieuwe campagnewinkel en was daar bijzonder mee in zijn nopjes: ‘We zijn erg blij dat we weer een pand hebben kunnen huren. Vier jaar geleden deden we dit voor het eerst en beviel het heel erg goed om een eigen stek te hebben om rustig met mensen in gesprek te kunnen. Nu hebben we een nog betere plek, midden op de Hoofdstraat’. De winkel, ongeveer halverwege tussen de Hoofdstraatkerk en de Stoekeflat, zal de komende weken een CDA-aankleding krijgen. Naar verwachting worden eind januari de deuren officieel en feestelijk geopend.

Informatie

In de CDA-winkel kunnen mensen na de opening terecht voor informatie over het CDA en de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen maar dat zal niet het enige zijn. ‘Naast het verstrekken van informatie zijn er in de winkel straks ook CDA-hebbedingen verkrijgbaar en kan er gepraat worden met onze Hoogeveense politici,’ vertelt Giethoorn. ‘Het is bovendien de plek waar mensen zich als lid kunnen aanmelden en een gratis welkomstpakket kunnen ophalen. Verder zullen we in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen nog verschillende andere activiteiten organiseren in onze winkel.’

CDA Hoogeveen stelt kandidatenlijst vast

De ledenvergadering van het CDA Hoogeveen heeft op woensdag 15 november de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart vastgesteld. De lijst telt in totaal 45 kandidaten. Er is een goede mix van ervaren en nieuwe kandidaten.

Zie ook het volledige bericht onder 'Nieuws' 

De lijst ziet er als volgt uit (klik HIER voor pdf):

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

 

1

Erik

Giethoorn

Hoogeveen

2

Bert

Otten

Fluitenberg

3

Hetty

Bouius-Feijen

Hoogeveen

4

Klaas

Kroezen

Hoogeveen

5

Erik-Jan

Kreuze

Hoogeveen

6

Kamiel

Bertels

Hollandscheveld

7

Aaf-Tineke

Bisschop-Hiemstra

Noordscheschut

8

Peter

Koekoek

Hoogeveen

9

Annette

Jansen-Brandsema

Hoogeveen

10

Renate

Weggemans – Beijering

Hoogeveen

11

Marry

Bakker-Maat

Hoogeveen

12

Lodewijk

Mellema

Hoogeveen

13

Maarten

Benjamins

Elim

14

Jeroen

Wassink

Hoogeveen

15

Yvonne

Wanink

Stuifzand

16

Harold

Hummel

Hollandscheveld

17

Martin

Nanninga

Hoogeveen

18

Leon

Zijlstra

Hoogeveen

19

Jan

Hospers

Nieuwlande

20

Jaap

Snippe

Hollandscheveld

21

Hilma

Mastwijk- Beekhuyzen

Hoogeveen

22

Hennita

Schoonheim-Lunenborg

Hoogeveen

23

Diederik

de Boer

Pesse

24

Anko

Vos

Hoogeveen

25

Jan

Kemink

Hoogeveen

26

Pieter

Bruinsslot

Hollandscheveld

27

Klaas

Holtrop

Hoogeveen

28

Tieme

Bork

Hoogeveen

29

Sjoukje

Brouwer

Hoogeveen

30

Egbert

Doeve

Hoogeveen

31

Andre

Koster

Noordscheschut

32

Willy

Neutel- van der Wal

Hoogeveen

33

Jan

Ballast

Hoogeveen

34

Koob

Schelhaas

Hoogeveen

35

Johan

Beijering

Hoogeveen

36

Herman

Brunsting

Hoogeveen

37

Ajé

Strijker

Hoogeveen

38

José

Reinholdt-Dekker

Hoogeveen

39

Henk

Reinders

Nieuweroord

40

Marten

Tel

Elim

41

Carina

Ten Caat

Nieuwlande

42

Jaap

Van der Wilden

Hoogeveen

43

Menno

Kikkert

Hoogeveen

44

Bert

Willigenburg

Pesse

45

Thijs

Leistra

Hoogeveen

 

 

Verkiezingsprogramma vastgesteld, lijsttrekker gekozen

CDA Hoogeveen zet in op de vooruitgang

Zorg voor de zwakkeren. Een snelweg naar Twente. Goede passende, vindbare en bereikbare zorg. Een Hoogeveens poppodium. Aandacht voor jeugd. Volop ruimte voor bedrijven en nieuwe ontwikkelingen. Zorg voor behoud van cultuurhistorie. Water en een haven in de Alteveerstraat. Een blauwe zone in de Schutstraat. En een compleet hoofdstuk met voorstellen voor een duurzamer Hoogeveen. Daarmee gaat het CDA de verkiezingen van 21 maart 2018 in. Woensdag presenteerde de programmacommissie het nieuwe verkiezingsprogramma aan de CDA-leden en kreeg daarvoor brede steun.

CDA Hoogeveen is bijna klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. In een algemene ledenvergadering stelden de leden het verkiezingsprogramma vast en stemden in met de voordracht van Erik Giethoorn als lijsttrekker. In een volgende ledenvergadering op 15 november zal de kandidatenlijst worden besproken waarmee de partij de verkiezingen wil in gaan.

Op naar een hoopvolle toekomst

Namens de programmacommissie presenteerde raadslid Peter Koekoek het conceptprogramma aan een volle zaal leden:  ‘Met dit verkiezingsprogramma laten we de crisisjaren achter ons en zetten we vol in op de hoopgevende toekomst, zonder de problemen die mensen nog hebben over het hoofd te zien. We agenderen nieuwe wensen zoals een snelweg naar Twente en breiden successen, zoals de huisartsenteams, verder uit’. Een voorstel om ook een rechtstreekse treinverbinding met Emmen als speerpunt op te nemen, werd met meerderheid van stemmen aangenomen. Net als een voorstel om nog sterker in te zetten op een glasvezelnetwerk in de hele gemeente voor 2020.

Samen thuis in Hoogeveen

Het programma heeft de titel ‘Samen thuis in Hoogeveen’ meegekregen, wat ook het campagnethema van de lokale CDA-afdeling wordt. Het CDA voelt zich al sinds jaar en dag thuis in Hoogeveen en is ook thuis in Hoogeveen en de Hoogeveense politiek. Dat bleek ook weer in de totstandkoming van het programma. Koekoek: ‘Sinds mei zijn we bezig geweest met dit programma en dat niet alleen met CDA’ers, maar met heel veel inwoners en organisaties uit de hele gemeente. Zo hebben we geprobeerd een goed en compleet programma samen te stellen waar onze inwoners zich in kunnen vinden.’ Doel van het programma en het andere idee achter de titel is dat het CDA de gemeente een goed thuis voor iedereen wil laten zijn. Een thuis om trots op te zijn, waarin naar elkaar omgezien wordt en mensen zich kunnen ontwikkelen, een thuis waar goede voorzieningen zijn, een levendig en duurzaam thuis, een thuis om van te dromen.

Giethoorn wordt lijsttrekker

Na vaststelling van het programma, stemden de leden unaniem in met de voordracht van Erik Giethoorn als lijsttrekker. In een overtuigende en enthousiaste speech vertelde hij een geboren en getogen Hoogevener in hart en nieren te zijn, die zich wil blijven inzetten voor een mooie gemeente, zoals hij dat ook de afgelopen jaren als wethouder en raadslid deed.

Verkiezing lijsttrekker en vaststellen verkiezingsprogramma

De leden van het CDA Hoogeveen kiezen op woensdag 11 oktober 2017 de lijsttrekker voor de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2018. De vertrouwenscommissie draagt de heer H.B. (Erik) Giethoorn voor (Zie het bericht elders op deze website).

Dat gebeurt in het Herman Bavinckhuis in Hoogeveen (Stoekeplein 4).

Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 19.45.

Voorafgaand aan de verkiezing van de lijsttrekker wordt het verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 vastgesteld.

Het verkiezingsprogramma is binnenkort via deze website in pdf-vorm beschikbaar.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.