Greet Seinen

Fractieopvolger

T.   0591 613 679
M.  06 52 490 465
E.   g.seinen@emmen.nl

Eerste opvolgende bij de statenfractie

Persoonlijke gegevens
Woonplaats        : Emmen
Leeftijd               : 52 jaar (2014)
Beroep               : Senior-adviseur gemeente Emmen
Gehuwd met       : Jan Valens
Kinderen            : 3 zoons
Hobby's              : Activiteiten voor Kenniscafé Emmen, joggen, reizen, politiek bedrijven
Favoriete vakantieplek: Italië

Op welke wijze bent U actief binnen het CDA?
Ik ben lid van Provinciale Staten voor het CDA met portefeuille Economie en Bestuur. Daarnaast ben ik actief in het noordelijk  kernteam CDA-CDU en word ik voorgedragen om deel te nemen in de landelijke task-force CDA-CDU.
Verder incidentele werkzaamheden zoals het voorzitterschap (afdeling Emmen)van de kandidaatstellingscommissie voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen 

Wat is uw motivatie? 
Ik ben een geboren Drent (Hoogeveen, opgegroeid in Hollandscheveld en sinds 1998 wonend in Emmen). De slogan  van onze campagne is om mijn lijf geschreven. Ik  heb hart voor Drenthe. Ik wil graag dat Drenthe een aantrekkelijke woon –en werk provincie blijft. Dat is niet vanzelfsprekend, omdat  we te maken hebben met teruglopende inwoneraantallen en een economische crisis die in Drenthe hard toeslaat. Drenten zijn innovatief , hebben vaak goede ideeën om hun eigen omgeving beter te maken. Die ideeën moeten wel de ruimte krijgen. Daar wil ik me voor inzetten.

Wat zijn de sterke punten van het CDA? 

Het CDA heeft heel veel sterke punten, maar wat er wat mij betreft uitspringt is dat het een echte volkspartij is die saamhorigheid en solidariteit hoog in het vaandel heeft.

Wat zou meer aandacht moeten hebben?   

Doelgroepen:
1. jongeren in Drenthe (ontwikkelkansen van jongeren vergroten en meer aandacht voor de belevingswereld van jongeren);
2. ouderen (80 plussers), deze groep groeit sterk de komende jaren. Ze worden afhankelijker van de mensen om zich heen en ook de zorgbehoefte neemt toe. Daar moeten we meer oog voor hebben;.
3. ZP-ers en MKB-ers kunnen  moeilijk het hoofd boven water houden. Daar we ze kunnen ruggensteunen, moeten we dat doen;

Thema’s:
1. Snel internet in heel Drenthe. Naast waterwegen, spoor –en autowegen hebben we in Drenthe ook snelle datawegen nodig om onze concurrentiepositie te verstevigen;
Het openbaar vervoer in plattelandsgebieden komt onder druk te staan. Inventiviteit is nodig om het openbaar vervoer betaalbaar te houden.
2. Tegengaan van leegstand en verpaupering van dorpen, wijken, en bedrijfsterreinen.
3. Innovatief  en  internationaal  ondernemen aanmoedigen  en  werkgelegenheid stimuleren.
4. Aandacht voor een evenwichtig politiek bestuur (er is nu een ondervertegenwoordiging van  vrouwen  in het politiek bestuur van Drenthe).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.