Klaas Neutel

Secretaris / Penningmeester

T.   0522 342 977
M.  06 12 448 015
E.   k.neutel@drentsparlement.nl

Lid van de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB)
Lid van de klankbordgroep Onderzoekscommissie
Fractiesecretaris
Fractiepenningmeester

Woordvoerder voor de onderwerpen
Windenergie, krimp, groen, landbouw, PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), omgevingsvisie

Persoonlijke gegevens
Woonplaats       : Nijeveen
Leeftijd               : 62 jaar (2014)
Beroep               : Directeur basisschool
Gehuwd met       : Renske
Kinderen            : 3
Hobby's              : Politiek
Favoriete vakantieplek  : Noorwegen

Op welke wijze bent U actief binnen het CDA?
Statenlid

Wat is uw motivatie? 
Het CDA is een volkspartij. Het CDA is een verbindende partij. CDA werkt vanuit de christelijke beginselen. Dat spreekt mij aan.

Wat zijn de sterke punten van het CDA? 
Opkomen voor elke sociale klasse. Opkomen voor groepen waar de klappen (dreigen) te vallen. Sterk in benadrukken van belang van het sociale middenveld.

Wat zou meer aandacht moeten hebben?
Overkomen bij onze doelgroep met onze boodschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.