Klaas Neutel

Commissielid, niet zijnde statenlid

T.   0522 342 977
M.  06 12 448 015
E.   k.neutel@drentsparlement.nl

Statenlid periode 2014 - 2018
Lid van de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB)
Lid van de klankbordgroep Onderzoekscommissie
Fractiesecretaris
Fractiepenningmeester

Woordvoerder voor de onderwerpen
Windenergie, krimp, groen, landbouw, PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), omgevingsvisie

De afgelopen 4 jaar heb ik expertise opgedaan en mij verdiept op het gebied van Landbouw, Natuur en Klimaat/energietransitie. Die expertise wil ik de komende periode ook graag inzetten voor het CDA. Daarnaast voel ik mij vertegenwoordiger van de senioren in het algemeen en de CDA-senioren in het bijzonder. De senioren vormen een steeds grotere groep, maar worden vaak vergeten. Daarom is het goed dat er in de CDA-fractie een vertegenwoordiger van de senioren komt die bij alle voorstellen nadenkt over de vraag: “Wat betekent dit voorstel voor senioren”. Op die manier wordt Drenthe “seniorproof”. Daar wil ik mij voor inzetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.