Riëtte Wollerich

Fractievoorzitter

T.    0599 638 532
M. 06 46 617 031
E.  r.wollerich@drentsparlement.nl

Lid van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
Fractievoorzitter

Woordvoerder voor de onderwerpen

Jeugdzorg, stimuleringsfonds Drentse projecten, Bestuur, openbare orde en veiligheid, handhaving en toezicht, recreatie en toerisme, communicatie, personeel en organisatie, facilitaire zaken.

Persoonlijke gegevens
Woonplaats        : Nieuw Buinen
Leeftijd              : 36 jaar (2014)
Beroep               : Huisvrouw
Gehuwd met       :Roelof Jan
Kinderen            : 2 zoons, 2 dochters
Hobby's              : Lezen, tennissen en hardlopen
Favoriete vakantieplek  :Italië

Op welke wijze bent U actief binnen het CDA?
Ik ben bestuurslid bij het CDA Borger-Odoorn en ben daar verantwoordelijk voor het organiseren van werkbezoeken.

Wat is uw motivatie? 
De samenleving, het woord zegt het al, maak je samen. Niet alleen, maar in gedeelde verantwoordelijkheid. Niet afwachtend, maar actief. Waar je kunt draag je bij. Dat kan iedereen doen op zijn eigen niveau en binnen zijn eigen mogelijkheden. Dat is mijn motivatie om me beschikbaar te stellen voor de Staten.

Wat zijn de sterke punten van het CDA? 
Het CDA gelooft in de samenleving; mensen maken de samenleving en niet de overheid. De overheid stelt kaders, faciliteert en fungeert als vangnet waar nodig. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk onderwerp voor het CDA.  We zijn het verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen om op een verantwoorde manier om te gaan met de aarde , ons voedsel en onze energiebronnen. Daarom is het ook belangrijk om zorg te dragen voor gezonde overheidsfinanciën. Het CDA weegt al deze belangen nadrukkelijk af bij besluiten die worden genomen.

Wat zou meer aandacht moeten hebben?   
We staan voor ingrijpende uitdagingen; jonge mensen trekken weg en de gemiddelde leeftijd in Drenthe wordt steeds hoger. Hoe houden we Drenthe leefbaar en voorzieningen in dorpen betaalbaar en aanwezig zodat mensen met veel plezier in ons mooie Drenthe blijven wonen en werken. Ik denk dat we dit voor een belangrijk deel kunnen doen door goed te luisteren naar de  initiatieven van mensen, het MKB ,de landbouw en de toeristische sector omdat dit belangrijke pijlers zijn voor de leefbaarheid van Drenthe.
Waar mogelijk moeten initiatieven, die de leefbaarheid vergroten en banen creëren,  worden gefaciliteerd. Daarnaast moeten we voorkomen dat onnodige regels nieuwe initiatieven onmogelijk maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.