Siemen Vegter

Fractielid

M.    06 22 999 110
E.     s.vegter@drentsparlement.nl

Lid van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
Voorzitter commissie Omgevingsbeleid

Woordvoerder voor de onderwerpen
Economie, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, financiën, Groningen Airport Eelde (GAE), ICT

Persoonlijke gegevens
Woonplaats        : Assen
Leeftijd               : 57 jaar (2014)
Beroep                : Registeraccountant
Gehuwd met       : Aafke Dijkema
Kinderen             : 3
Hobby's               : Hardlopen en spellen
Favoriete vakantieplek  : Schotland

Op welke wijze bent U actief binnen het CDA?
Voormailig: Bestuursfunctie, commissielid   en raadslid tot maart 2014
Nu kandidaat-statenlid

Wat is uw motivatie? 
In een sterk en ambitieus team de eigen kracht van de samenleving bevorderen

Wat zijn de sterke punten van het CDA? 
Verantwoordelijkheden vanuit het hart daar leggen waar het hoort, niet pamperen, maar voorwaarden scheppen om ontwikkelingen en activiteiten mogelijk te maken.

Wat zou meer aandacht moeten hebben?   
Bij nieuwe ideeën zoveel mogelijk inzoomen op kansen in plaats van op beperkingen. Helpen in plaats van tegenwerken, inzet van mensen op divers terrein mag gezien en beloond worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.