29 april 2021

Grondstoffenbeleidsplan

Welk Meppel willen wij doorgeven? Een vraag die de CDA-fractie bij veel raadsvoorstellen stelt vanuit ons verkiezingsprogramma voor deze bestuursperiode. En dit beleidsdocument leent zich daar bij uitstek voor. In plaats van ge- en verbruiken, consumeren en weggooien (misschien zelfs gedachteloos) ons bewust zijn van ons gedrag.

Rentmeesterschap is een belangrijk uitgangspunt voor het CDA en vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd waarin we leven. Dit is een zaak van lange adem, want het gaat om een gedragsverandering van onze inwoners, van ons allemaal. Het laaghangend fruit is geplukt, het moeilijkste gedeelte komt nu. En dat raakt het tweede belangrijke uitgangspunt voor het CDA, namelijk gespreide verantwoordelijkheid. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid en helpt de inwoners door in te zamelen en dat zo makkelijk mogelijk te maken en daarnaast voor te lichten om de ‘afval footprint’ te minimaliseren. Maar onze inwoners hebben ook zelf een verantwoordelijkheid. Dus ja, we moeten samen van afval naar grondstoffen, en preventie en communicatie zijn inderdaad belangrijk, maar het komt aan op de uitvoering en daar zit de zorg van de CDA-fractie. Want de realisatie van de ambitie vraagt van zowel ambtelijk apparaat als inwoners ander gedrag en een andere mindset: Welk Meppel wil ik doorgeven?

Om de controlerende rol van de gemeenteraad goed te kunnen vervullen, wil de CDA-fractie bij de realisatie van deze ambitie de vinger stevig aan de pols houden. Dat kan via de Planning en Controlcyclus. Dus in de reguliere rapportages willen wij zien of wij de doelen realiseren en willen we vooruitkijken of we de ambitie gaan halen. En zo niet, dan willen we zien wat het College vanb B&W gaat doen om onze ambitie alsnog te realiseren. De wethouder heeft toegezegd dat wij deze informatie zullenkrijgen.

Groen Links heeft een wijzigingsvoorstel ingediend om niet te wachten totdat de Hoge Raad een uitspraak doet of een ja/ja-sticker wel mag. Het lijkt de CDA-fractie verstandig om inderdaad nu de benodigde stappen te zetten om het zogrenaamde opt-in systeem in te kunnen voeren zodra dat kan, maar de CDA-fractie is van mening dat dit niet een beleidsuitgangspunt is. Dit systeem is een middel om onze doelen te bereiken en geen doel op zich. Daarom hebben wij het wijzigingsvoorstel niet gesteund, maar wel ingestemd met het gewijzigde voorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.