25 maart 2021

Onderzoek open graven gracht

In de coalitieonderhandelingen in 2018 is overeengekomen dat onderzocht zou worden of het opengraven van een stukje gracht haalbaar zou zijn. De uitkomsten van dat onderzoek leidt tot de conclusie dat dit is te kostbaar en te gevaarlijk wordt. De CDA-fractie stelt vast dat met deze uitkomst er nu duidelijkheid is over de haalbaarheid en dit hoofdstuk in de Meppeler politiek definitief kan worden afgesloten. 

Gelukkig leverde het onderzoek ook nuttige en zinnige suggesties op, die gebruikt kunnen worden bij het herinrichten van het Prinsenplein. Het voorstel van de Christen Unie (voor de derde keer ingediend) om dan maar een 'groene gracht' (bomen op de plek waar eerder de grachten stroomden) aan te leggen, heeft de CDA-fractie niet gesteund. Hoewel de CDA-fractie aandacht voor historische elementen wel kan waarderen, en ook voorstander is van maatregelen die bijdragen aan het terugdringen van de gevolgen van klimaatverandering, vindt de fractie het niet verstandig om op voorhand andere mogelijkheden uit te sluiten. Bovendien heeft de gemeenteraad al kaders meegeven aan het College voor het (her-) inrichten van de openbare ruimte.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.