24 juni 2021

Perspectiefnota 2022-2025

Perspectiefrijk maar beleidsarm

Traditiegetrouw eindigt het politiek seizoen met de beschouwingen op de Perspectievennota (PPN). Hierin kijkt het college van B&W vooruit naar de komende jaren en legt de basis voor de begroting. De gemeenteraad gebruikt de PPN om haar beschouwingen mee te geven en de richting te bepalen voor de komende begroting, die aan het eind van het kalenderjaar wordt vastgesteld.
De laatste PPN van dit college is perspectiefrijk maar beleidsarm. Perspectiefrijk vanwege de mogelijkheden en kansen voor Meppel. Beleidsarm omdat er geen nieuwe keuzes worden gemaakt in aanloop naar de verkiezingen in 2022. Het is gebruikelijk om een volgend college en raad de ruimte te geven om haar eigen koers te varen.

De CDA-fractie heeft haar visie op de komende jaren vergeleken met een estafette. We geven elke 4 jaar weer het stokje door aan de volgende raad en een volgend college. En deze 4 jaar is weliswaar veel bereikt, maar de Covid-19 pandemie drukte genadeloos haar stempel op de te realiseren doelen. Des te belangrijker is het om de kracht van de samenleving te benutten, nog (veel) meer dan tot nu toe, om te blijven omzien naar elkaar, een sterke economie te bevorderen, voor een Meppel dat we door willen geven. En dat vraagt visie en lef. Het college laat doorschemeren dat te hebben. Er wordt ingezet op groei van het aantal inwoners, zodat we de voorzieningen in Meppel op een hoog niveau kunnen houden. En daarmee ook de regiofunctie waar te kunnen maken. Niet in de laatste plaats om ook in de regio een volwaardige partner te zijn en te blijven. Maar de financiële positie van de gemeente Meppel is niet rooskleurig en vraagt om goed afgewogen en doordachte besluiten. En daarvoor is het belangrijk om te weten wat voor een Meppel wij willen zijn, wat wij door willen geven. Daarom heeft de CDA-fractie samen met de SP, een voorstel ingediend om in december met de raad daarover in gesprek te gaan. In de gemeenteraad wordt vaak gezegd dat men wil (bij-)sturen, maar dan moet je wel weten waar je heen gaat! Dit voorstel is unaniem aangenomen.

In de bijlage (zie onderstaande button)  kunt u de algemene beschouwingen nalezen, zoals ze door onze fractievoorzitter, Sandra Wolvekamp, zijn uitgesproken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.