29 april 2021

Rapport Rekenkamercommissie: subsidiebeleid

Zoals mijn collega Raven vorige week in de commissievergadering heeft gezegd, zijn wij als CDA fractie blij met het onderzoek van de Rekenkamercommissie en de aanbevelingen die hieruit naar voren zijn gekomen. Nogmaals dank daarvoor! 

 

Deze aanbevelingen sluiten aan bij de lijn die we als CDA fractie de afgelopen jaren hebben gehanteerd en de verschillende initiatieven die wij hebben genomen met moties op het gebied van het subsidiebeleid. Dhr Raven heeft daar vorige week een opsomming van gegeven, die ik niet zal herhalen, maar wij zijn in ieder geval blij dat het college de aanbevelingen uit het rapport wil overnemen en de verschillende eerdere moties hierin integraal zal meenemen. 

 

De gemeenteraad kan voor haar controlerende taak steunen op de onderzoeken van een rekenkamercommissie. Deze wettelijk verplichte commissie doet onafhankelijk onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentebestuur. De Rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderzoeken ze doet en hoe ze dat doet. De gemeenteraad wordt jaarlijks wel gevraagd waarover zij graag meer zou willen weten. Het laatste rapport van de Rekenkamercommissie gaat over het subsidiebeleid van de gemeente Meppel.

Het College van B&W is op verzoek van de gemeenteraad al bezig met de herijking van de subsidies en gaat werken aan een nieuw subsidiebeleid. De CDA-fractie vertrouwt er op dat het subsidiebeleid transparanter, beter controleerbaarder, doelgerichter en efficiënter zal worden. Met de eerdere moties en dit rapport van de RKC zijn er wat ons betreft voldoende voorzetten door ons als Raad gedaan en is nu het college aan zet.

Een voorstel van de ChristenUnie om eerst een routekaart op te stellen, heeft de CDA-fractie niet gesteund. Dit is een ingewuikkelde opdracht en zal daarom ook best veel tijd vergen. en omdat het moeilijk is om al te ver vooruit te kijken is het zonde om nu al te veel tijd iin een routekaart te steken. De CDA-fractie heeft benadrukt het College naar de gemeenteraad komt op het moment dat er beleidskeuzes gemaakt moeten worden, waarbij onze motie over harmonsatie van de subsidies als uitgangspunt geldt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.