Klaas Jan Dunnink

Raadslid

Ik ben opgegroeid in de Haveltermade, en woon nu met mijn vrouw en drie dochters met veel plezier in de Oosterboer. Ik ben sinds 1996 werkzaam in de jeugdzorg. Op dit moment ben ik manager voor de pleegzorg in Flevoland. Sinds 2014 ben ik duoraadslid binnen de CDA-fractie en daarnaast secretaris van de afdeling Meppel.

Zorg voor elkaar is een belangrijke waarde in mijn leven. Daarom voel ik me  verbonden met het CDA. Het CDA is voor mij de partij die gelooft in de kracht van de samenleving, maar daarbij nadrukkelijk oog heeft voor mensen die hulp nodig hebben.

De afgelopen jaren heb ik mij binnen de fractie vooral ingezet op het gebied van het sociaal domein. De zorgtaken die de gemeente sinds 2015 heeft (WMO, participatiewet en Jeugdzorg) vragen de komende jaren om verdere uitwerking en verbeteringen. Daar zal ik me met de fractie voor in blijven zetten.

Een belangrijk thema hierbij is de zelfredzaamheid van burgers. Wij vinden dat er nadrukkelijk oog moet zijn voor de de grenzen van de participatiegedachte. Ook de positie van mantelzorgers en het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid (mede door het langer zelfstandig wonen) zijn zaken waar ik me met de fractie voor in wil zetten.

Een ander belangrijk thema is dat kinderen moeten kunnen opgroeien in de veiligheid van hun (pleeg)gezin en buurt. Armoede is vaak een verborgen probleem, waardoor kinderen in hun ontwikkeling belemmert worden. Vanuit mijn werk weet ik wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Het opsporen en aanpakken hiervan is wat mij betreft daarom een belangrijk speerpunt voor de komende jaren.

Ik wil een Meppel doorgeven waarin iedereen mee kan doen en waarin we blijven omzien naar naar elkaar.Ik ben van mening dat scholen, verenigingen, kerken en maatschappelijke organisaties hierbij de ruggengraat van de samenleving zijn.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.