Verkiezingsprogramma 2018-2022 "Voor een Meppel dat we door willen geven"

Genoeg speelvoorzieningen voor alle leeftijden; extra investeren in openbaar groen in wijken en kernen; het aantrekkelijk houden van de binnenstad; meer aandacht voor veiligheid, óók in het verkeer en aandacht voor zelfredzaamheid van burgers: het CDA publiceerde vandaag haar plannen voor de toekomst van Meppel.

Lijsttrekker Sandra Wolvekamp: "Ons verkiezingsprogramma is een breed programma voor de toekomst van de gemeente Meppel. In het bijzonder vragen wij aandacht voor de grenzen aan zelfredzaamheid van burgers. Er komen steeds meer verantwoordelijkheden terug naar inwoners, in combinatie met een digitaliseringsslag. Sommige mensen kunnen moeilijk meekomen met al die veranderingen. Wij willen dat we daar als gemeente ondersteunen waar nodig, zodat mensen in staat zijn om zelf de touwtjes in handen te houden."

De gemeente Meppel heeft afgelopen jaren al geëxperimenteerd met 'één gezinsregisseur', waardoor gezinnen niet meer bij verschillende instanties en diverse potjes aan hoeven te kloppen voor ondersteuning. Wolvekamp: "Dit is dus een mooi voorbeeld van hoe we onze inwoners kunnen ontzorgen, met name hen die door de bureaucratische bomen het bos niet meer zien. Komende periode willen we dat soort slimme oplossingen verder ontwikkelen."

Extra investeringen in groenonderhoud
Een ander 'hot issue' de komende campagne wordt het thema groenonderhoud. Het CDA schrijft daarover in haar programma "een nieuwe discussie over het onderhoudsniveau" aan te willen gaan. Wolvekamp: "Het is duidelijk dat inwoners een hogere ambitie verwachten van de gemeente wat betreft het groenonderhoud in hun wijk of dorp. We willen daarom extra investeren hierin en samenwerken met inwoners om hun buurt leefbaar te houden. Daar hoort wat ons betreft ook bij dat er voldoende speelvoorzieningen zijn in een wijk, voor álle leeftijden: van wipkip tot trapveldje."

Samenwerking is een terugkerend thema in het verkiezingsprogramma van het CDA. Particuliere initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld energietransitie en veiligheid, zoals de wijk-WhatsApp of Burgernet zijn in goede handen bij de christendemocraten. Ook wil het CDA de komende tijd extra inzetten op verbinding in de binnenstad, waarbij ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente samen de handen ineenslaan om leegstand aan te pakken.

Welk Meppel wil jij doorgeven?
Sandra Wolvekamp: "Het CDA kijkt met dit programma verder dan de komende periode. Met een team van enthousiaste mensen, van alle leeftijden, zijn wij klaar om Meppel door te geven aan volgende generaties. De vraag die we aan de kiezer willen stellen is dan ook: "Welk Meppel wil jij doorgeven?"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.