06 maart 2022

CDA op bezoek bij Smildeger landbouwers

In de afgelopen weken is een afvaardiging van het CDA op bezoek geweest bij Smilande en Zomerbloemenkweker Haveman.

“We zijn zeer hartelijk ontvangen door beide ondernemers”: geeft Karin Kappen uit Bovensmilde aan. “Beide ondernemers hebben ons een rondleiding over het bedrijf gegeven en het is mooi te zien hoe trots ze zijn op hun bedrijf.”

Boerdeijwinkel Smilande is volop bezig met doorontwikkeling naar de toekomst. Daar worden de beide kinderen van Marinus en Ineke Dikboom ook bij betrokken. Zo is zoon Gert Jan meer bezig met het landbouw deel en dochter Marieke met de winkel. In de winkel heeft zij haar eigen ruimte om productlijnen uit te testen.

Ook is er gesproken over de Eekhoutswijk en dan met name de slechte wegkanten en het gevaar welke deze opleveren voor met name fietsers en auto’s. En over de snelheid. Er wordt vaak veel te hard gereden.

De zomerbloemenkwekerij van Mts. Haveman is een bedrijf dat zich met name bezig houdt met buitenbloemen. Door een slimme manier van telen zijn er heel lang bloemen beschikbaar voor de veiling en worden de risico’s gespreid. We hebben uitgebreid gesproken over stikstof en alle gesprekspartner zijn het er over eens. Het is erg ingewikkeld en daadkrachtig bestuur en besluiten zijn nodig. De boeren willen perspectief en kunnen dan ook goed verder.

Beide ondernemers werken met arbeidsmigranten. Dat bevalt goed. De huisvesting van de werknemers is ook aan de orde gekomen. Karin Kappen geeft aan: “De gemeente is bezig met nieuw beleid. Dat heeft mogelijk gevolgen voor iedereen die er mee te maken heeft.” We spreken af om nauw in contact te blijven hierover. Wordt vervolgd dus.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.