08 juli 2022

Perspectief en Verbinding

Beste mensen, 

Deze keer de bijdrage van ons in de perspectiefnota voor 2023. Zoals u vast wel weet geven wij als Raad en dus ook als CDA het college input zodat hij daar rekening mee kan houden in de begroting. 

De bijdrage:
Allereerst dank aan het college en de ambtenaren voor het opstellen van de nota. Er is veel onzekerheid in deze tijd en dan is het fijn als er richting gegeven wordt.
Perspectief. Wij denken dat dit woord het meest uitgesproken woord is de laatste tijd. We hebben hier afgelopen donderdag als raad ook nog op aangedrongen als het gaat om perspectief voor de boeren.
NB: Er is een raad brede motie aangenomen die wij opgestart hebben. Daarin geven we aan dat we achter de boeren staan en dat het college enkele zaken moet gaan doen. 

Het CDA wil nog een veel gebruikt woord naar voren brengen. Verbinding. Dat is het thema van ons raadsprogramma en bestuursakkoord. We hebben daarin afspraken met elkaar gemaakt over wat we van plan zijn de komende 4 jaar. We hebben gezegd dat we het SAMEN willen doen. Samen betekent dat iedereen zijn wensen naar voren kan brengen. Verbinding zoeken en hebben , is geven en nemen. Luisteren naar elkaar. Hierbij gaat het algemeen belang voor het politieke belang. En dat kan bijdragen aan herstel van vertrouwen. 
En aankomende dinsdag (12 juli) is er een bijeenkomst tussen raad, college en de agrarische sector. Om naar elkaar te luisteren en te kijken wat er nodig is. Het CDA heeft contact gezocht met het CDA in gemeente De Wolden. Daar is het Transitiefonds Toekomstgerichte Landbouw opgericht met daaraan gekoppeld een werkbudget. Het CDA heeft dat doorgenomen en wij denken dat het een goed idee is dat ons college dit gaat onderzoeken en er op terug komt bij onze raad. Dan kunnen we, wellicht weer raad breed, daar een voorstel voor maken en kan het meegenomen worden in het uitvoeringsplan. Het past prima bij ons plan voor de komende jaren. 
NB: Het college heeft toegezegd om dit te onderzoeken. 

Terug naar het document en perspectief. Er is immers meer dan de agrarische sector. Plannen liggen er voldoende. Kijk maar naar het raadsprogramma en het bestuursakkoord. Plannen voor onze hele gemeente en haar inwoners. Het CDA vindt het belangrijk dat we hier zo snel als mogelijk mee aan de slag gaan. En dat de onderwerpen uit het raadsakkoord prioriteit krijgen, financieel maar ook qua inzet van het ambtelijk apparaat. 
Na de zomer worden de opiniërende bijeenkomsten gehouden. Voor die bijeenkomsten willen we ook geld voor beschikbaar stellen. En college, geef voordat de bijeenkomsten er zijn, duidelijke kaders mee als het gaat om geld voor uitvoering en inzet van het ambtelijk apparaat. We willen duidelijk zijn richting de inwoners en als dan later blijkt dat het niet kan omdat er geen geld of mensen zijn…..dat is niet goed. 

Het CDA wil perspectief voor iedereen en dat kan. We willen de sociale gemeente blijven die we zijn. En daar moet ook geld voor beschikbaar blijven. 

Daarom geen moties van het CDA deze keer die een druk leggen op de begroting. Laten we nou eerst maar eens kijken wat er uit de opiniërende bijeenkomsten met inwoners komt. En kijk ook goed wat de gevolgen van de prijsstijgingen in het algemeen zijn voor onze uitvoeringsplannen en begroting. En onderzoek ook wat de inflatie voor invloed heeft op de inwonersgroep die het nu al helemaal niet breed hebben. 

Dan kunnen we in het najaar de juiste keuzes maken met elkaar en voor elkaar. 

U stelt ons ook nog een aantal vragen:
Het CDA kan instemmen met de wijze van opzet van de begroting en de meerjarenraming. En zoals gezegd, wij kijken uit naar de geraamde kosten van ons raads-programma en bestuursakkoord. En waar de ruimte nog zit. 
Wat wij nog willen meegeven is om te kijken welke onderwerpen naar voren gehaald kunnen worden om snel aan de slag te gaan. Er zijn immers wat financiële meevallers. Wij denken aan het inzetten van personeel. 
En bv ook het daadwerkelijk mensen helpen om aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen die snel winst opleveren voor de mensen. Dat helpt meer dat eenmalig geld geven of een advies. 
En kijk ook goed naar wat er direct nodig is voor de ondersteuning van de ambtelijke organisatie.

Het CDA wenst u daarbij veel wijsheid toe en heeft vertrouwen in een goed en afgewogen uitvoeringsplan en begroting.

Groet van Karin Kappen
Fractievoorzitter van CDA Midden-Drenthe
06-30125900

PS. Wilt u meer weten over het transitiefonds toekomstgerichte landbouw dan kunt u dat bij mij opvragen. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.