Bouke Meijer

Voorzitter bestuur

Waarom sta ik op de CDA Midden-Drenthe lijst?

De uitgangspunten van het CDA spreken mij en zal deze ook uitdragen in Midden-Drenthe, te weten:

  1. Solidariteit in onze samenleving;
  2. gespreide verantwoordelijkheid in onze gemeente in de breedste zin van het woord;
  3. rentmeesterschap, verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving; 
  4. publieke gerechtigheid, heeft alles te maken met normen en waarden.

Je kunt zeggen wat zijn deze punten oubollig. Daar ben ik het totaal niet mee eens. Deze uitgangspunten zijn actueler dan ooit. Ons antwoord als partij op de al maar toenemende individualisering van onze samenleving waar het populisme hoogtijd viert. Ik ben van mening dat we het samen moeten doen, ook in onze gemeente die zich kenmerkt als een omgeving waar begrip is voor elkaars standpunten. Dat moet ook zo blijven, maar dat gaat niet vanzelf. Het vraagt respect van een ieder, voor een ander en andersom!

Wat is voor mij een belangrijk thema?

De gemeente Midden-Drenthe is een plattelandsgemeente waar veel agrarische activiteiten  plaats vinden naast toerisme en natuur. Wil mij dan ook inzetten of mensen adviseren die zich bezighouden met besluitvorming over het platteland. Dat is voor mij het allerbelangrijkste thema waarvoor ik mij wil inzetten. Ik ben namelijk werkzaam als agrariër in een geweldige mooie  sector die een bijdrage levert aan een afwisselend platteland. Door innovatief bezig te zijn in de sector lever je een bijdrage aan betaalbaar voedselpakket voor de inwoners van onze gemeente en ver daar buiten. Door de gronden die we in beheer hebben op een respect volle manier te gebruiken leveren we een bijdrage aan onze klimaatdoelstelling en de gewenste biodiversiteit in onze gemeente. Als agrariër, melkveehouder vindt ik dat er ontwikkelingsmogelijkheden moeten blijven voor ons als sector, daar  voor wil ik mij inzetten:

  • de agrarische sector laten floreren in het buitengebied;
  • geen extra regels op boven op de landelijke regelgeving voor de agrarische sector;
  • bijdrage leveren in de discussie in de gebiedsgerichte aanpak die ons te wachten staat;
  • ruime bouwblokken waarop agrarische bedrijven kunnen floreren;
  • ruimte in het bestemmingsplan voor bedrijfsverplaatsingen van veehouderijen;
  • geen zonnepanelen op landbouwgrond.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.