Ria Beukema

Fractielid, Commissielid Zorg en Welzijn

Mijn naam is Ria Beukema. Ik ben een geboren en getogen Drent en woon samen met Klaas al weer meer dan 30 jaar in Beilen. Wij zijn dankbare ouders van drie kinderen die samen met hun partners elders wonen en we zijn ondertussen ook grootouders van twee kleinkinderen.

Mij via de raad inzetten voor onze mooie gemeente daar haal ik veel energie uit en ik vind het ook mooi om zo wat voor de gemeenschap te mogen doen.  Zorg en Welzijn is de commissie waar ik mij echt thuis voel omdat het gaat over onderwerpen waarbij de mens centraal staat.  Ik vind ik dat juist de mensen voor wie het leven niet vanzelfsprekend gelukkig is door allerlei omstandigheden , extra aandacht verdienen. Leefbaarheid op peil houden door om te zien naar elkaar, ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en aandacht voor de altijd ontwrichtende armoede zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Daarnaast zet ik mij graag in voor een sociale gemeente waarin we duurzaam mogen genieten van de prachtige omgeving en waarin natuur en de agrarische sector naast elkaar kunnen bestaan.

“Maak mij een instrument van Uw vrede” zegt Franciscus . Een mooi gebed waarin de hulp gevraagd wordt om het goede te doen. Maar ook een gebed waarin de mens niet zichzelf voorop zet maar als instrument ingezet wil worden.  Op die manier wil ik ook graag met de politiek omgaan. Geen politiek om de politiek en het snelle scoren maar een instrument om het goede te doen voor onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.