Robert Brouwer

Fractielid. Commissielid Ruimte en Groen

Mijn naam is Robert Brouwer (52). Ik woon in het prachtige Westerbork met mijn vrouw. We hebben drie kinderen, waarvan de jongste nog thuis woont. De anderen zijn inmiddels uitgevlogen, één woont op een zorgboerderij in Westervelde en de ander woont als student op Terschelling.

Ik werk bij het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in Groningen, maar net als veel van ons, ook vaak te vinden op mijn eigen kantoor op de logeerkamer. Als projectmanager houd ik me bezig met integrale maatschappelijke opgaven zoals de warmtetransitie of wijk-/dorpsverbetering. In mijn werk heb ik veel te maken met omgevingsparticipatie.

Ik spreek mijn ambitie uit om verkozen te worden als raadslid voor het CDA Midden-Drenthe. De komende raadsperiode wordt dan mijn derde periode. Gezien ook mijn werkervaring liggen mijn politieke aandachtspunten en interesses in het fysieke domein.

Bijvoorbeeld zo’n onderwerp wat ik eerder benoemde, de warmtetransitie; hoe kunnen onze woningen duurzaam (zonder aardgas) worden verwarmd. Dat is een onderwerp wat me zeer aanspreekt. Inhoudelijk maar ook politiek. Dit soort onderwerpen grijpen direct in de omgeving van onze inwoners en raken hen in de portemonnee. Ik vind het dan van groot belang om voor de inwoners van Midden-Drenthe maatregelen te bedenken die betaalbaar blijven en duidelijkheid bieden op de korte en de wat langere termijn.

Ook het onderwerp Wonen is van groot belang. Ik zet me in voor een proactieve opstelling als gemeente op dit onderwerp. Alle kansen en ontwikkelingen die zich voordoen moeten we aangrijpen om vraag en aanbod op de woningmarkt op elkaar af te stemmen. Zodat we voor iedereen in een woonbehoefte kunnen voorzien.

Ik ben voor het CDA Midden-Drenthe actief omdat we samen onze omgeving maken. Ik draag hier op mijn manier mijn steentje aan bij. Dat doe ik omdat ik overtuigd achter de visie en de uitgangspunten van het CDA sta. Niet alleen maar kijken naar het individu of de overheidsinstelling, maar samen maken we onze omgeving. Dat zijn perspectieven waar ik graag in de komende raadsperiode aan werk. De CDA uitgangspunten zoals Rentmeesterschap en Gespreide verantwoordelijkheid passen me dan ook als een jasje.

Vanuit een gezonde drive, vertrouwen en overtuiging samen met anderen de goede dingen doen voor de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe. Daar ga ik voor!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.