Gemeenteraadsverkiezingen

Speerpunten van het CDA<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Permanente ontwikkeling van recreatie en toerisme is een belangrijk speerpunt. Voedsel- en kledingbank verdienen permanente financiële ondersteuning. Het CDA kiest voor een hechte samenwerking in de regio voor woningbouw en werkgelegenheid. Duurzame en betaalbare woningbouw voor starters en senioren is daarbij speerpunt. Het samen met de inwoners van Noordenveld ontwikkelen van een duidelijk toekomstvisie creëert samenhang.

Respectvol samenleven in Noordenveld gebaseerd op betrokkenheid in de eigen woon- en leefomgeving. CDA-Noordenveld hecht waarde aan vrijwilligerswerk, buurtverenigingen, sport- en welzijnsactiviteiten. Vertrouwen in mensen en hun verbanden is de groene draad in het denken van het CDA-Noordenveld.

Er  zijn zorgen over de gevolgen van de crisis. De vraag is waar je nog op kunt bezuinigen, zonder direct de burger te treffen en de uitgangspunten van het CDA geweld aan te doen. De gemeente heeft in dit kader beslist stabiliteit nodig.  CDA-Noordenveld is stabiel en heeft een prima lijst met kundige mensen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.