15 januari 2018

ALV stelt CDA-Noordenveld verkiezingsprogramma vast

Op donderdag 11 januari jl. is na de jaarlijkse snertmaaltijd het CDA-Noordenveld verkiezingsprogramma vastgesteld.
Eén dezer dagen wordt een digitale versie op de website geplaatst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.