Bestuurlijke schaal en betrokken burgers

Grootschaligheid en streven naar grote gemeenten zijn voor het CDA geen oplossing voor de vragen die nu op gemeenten afkomen. Het CDA staat een gemeentebestuur voor dat weet wat er leeft in de gemeenschap. We zijn dus voor een bestuur dat korte lijnen heeft met inwoners en vrijwilligers. Ook in de samenwerking met andere gemeenten is dit van groot belang.

Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen. Soms kan een gemeente die niet alleen aan, omdat het ingewikkelde zaken betreft zoals bijvoorbeeld jeugdzorg of omdat ze gemeentegrenzen overschrijden (arbeidsmarktvragen), dan wel uit efficiencyoverwegingen. Samenwerking is dan ook een goede optie om als gemeente kwaliteit te kunnen blijven leveren. Samenwerking mag geen doel op zich zijn maar moet duidelijke meerwaarde hebben. We streven naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar de gemeenteraad bereikbaar is en een afspiegeling kan blijven van de lokale bevolking. Bij regionale samenwerking kan daarom aan de volgende uitgangspunten worden gedacht:

.               De eigen gemeente blijft altijd herkenbaar als aanspreekpunt. Men kan dicht bij huis terecht voor veel gemeentelijke zaken.

.              De gemeenteraad moet duidelijk aangeven wat de gemeente wil bereiken met regionale samenwerking. Een goede opdracht vooraf en controle achteraf zijn nodig. Samenwerking mag niet ten koste gaan van de democratische regels in ons openbaar bestuur

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.