Burgerschap

Het CDA stelt dat ’Burgerschap’ centraal dient te staan in de activiteiten die de gemeente onderneemt op het gebied van integratie van minderheden. Dit moet ook gelden voor iedere inwoner van de gemeente. In het omgaan met elkaar is wederzijds begrip en verdraagzaamheid de norm.

Burgerschap is ook het beperken van afhankelijkheid. Iedereen zal zich naar vermogen dienen in te zetten voor opleiding en werk.

Het CDA vindt dat het leren van de Nederlandse taal een voorwaarde is voor een succesvolle inburgering

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.