Decentralisaties/transities

De komende jaren staat de gemeente voor grote uitdagingen: de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning(WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Zorg en steun worden dichter bij de mensen zelf georganiseerd, beginnend bij hun eigen krachten, mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Hierbij is een duidelijke regierol weggelegd voor de gemeente. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de financiële gevolgen van deze wetgeving. Er zal nieuw beleid moeten worden gemaakt en de financiële consequenties zullen duidelijk in beeld en uitgekristalliseerd moeten worden. Het CDA wil hierbij duidelijk oog hebben voor de zwakkeren in onze samenleving. Van belang is om niet te praten over, maar met betrokkenen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.