Dienstverlenend werken

De dienstverlening en informatievoorziening van de gemeente moeten snel en makkelijk toegankelijk zijn. Het CDA ziet inwoners niet als klanten, maar als burgers. De gemeente heeft een dienstverlenende taak ten opzichte van haar burgers. Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente in samenspraak met de burgers invulling geeft aan deze taak. Avondopenstelling, het werken op afspraak en het bezoeken van senioren, die zelf niet naar de balie kunnen komen, zijn voorbeelden van klantgerichte dienstverlening voor alle bewoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.