Herindeling

Herindeling geeft geen oplossing voor alle problemen en geen garantie voor het versterken van de bestuurskracht. Herindeling mag niet van bovenaf opgelegd worden.

De gemeentelijke herindeling van Drenthe, afgerond in 1998, geeft de juiste verhoudingen weer, in relatie van de burger tot het gemeentelijke bestuur. Een nieuwe herinrichting in Drenthe zou dit evenwicht verstoren en mede gezien het ‘geringe’ aantal inwoners tot het relatieve ‘grote’ oppervlakte, de afstand van de burger tot het gemeente bestuur onnodig verder vergroten. Bovendien is er sprake van kapitaalvernietiging. Het CDA is daarom tegen een nieuwe gemeentelijke herindeling.

Het CDA staat open voor intergemeentelijke en interprovinciale samenwerking.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.