Jeugdzorg

Goed begin is het halve werk

Naar verwachting worden de gemeenten met ingang van 2015 ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het CDA ziet volop kansen om de jeugdzorg eenvoudiger en doeltreffender te maken. Het accent moet liggen op het voorkomen van problemen en vroegtijdige signalering als er iets misgaat. Onderlinge samenwerking en het zoveel mogelijk op peil houden van algemene jeugdvoorzieningen zoals de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs en jongerenwerk voorkomen dat te veel jongeren gebruik moeten maken van jeugdzorg.

Het CDA ziet lokaal jeugdbeleid als het startpunt voor het voorkomen van veel sociale problemen in de toekomst. Vroeg ingrijpen in problematische gezinssituaties en onderlinge informatie-uitwisseling en afstemming tussen organisaties passen bij de keuze voor de verdere aanpak. Eén instelling neemt de zorg of de ondersteuning per jongere op zich en stemt het waar nodig met anderen af.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin blijft zich bezighouden met de ondersteuning van die ouders die concrete opvoedingsvragen hebben. De centra stimuleren ook contacten tussen ouders die elkaar behulpzaam kunnen zijn. Sportdeelname van jongeren is gezond, gaat overgewicht tegen en werkt probleempreventief.

Indien er hulp of begeleiding aan een gezin of persoon wordt gegeven dan zal er slechts één persoon het aanspreekpunt en verantwoordelijke hulpverlener zijn,

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.